Radar · Fred

Fredsforskaren Johan Galtung död

Den norske fredsforskaren Johan Galtung har avlidit. Galtung räknas som en centralgestalt inom fredsforskning och var världens första professor i freds- och konfliktforskning.

Galtung skrev mer än 150 böcker och över 1 000 vetenskapliga artiklar. Vid sidan av sitt akademiska arbete var han djupt engagerad i fredsarbete och mäklade vid en rad konflikter.

Johan Galtung blev 93 år gammal.