Radar · Djurrätt

Allvarlig kritik mot skötseln av hundar på turistföretag

Hundspann.

På ett av de största hundspannsföretagen är personalen hårdhänt mot hundarna, gör operativa ingrepp och bryter mot lagen, visar Dagens nyheters granskning. Företagets grundare och vd förnekar att det finns problem.

Jukkasjärvi vildmarksturer, verksamt i Norrbottens län, får toppbetyg på till exempel Tripadvisor och Facebook, men Dagens nyheter avslöjar en annan sida. Företaget kan kopplas till 11 av 43 tillsynsärenden i Norrbottens län de senaste fem åren.

Länsstyrelsen skriver i ett beslut att företaget ”avsiktligt inte följer gällande djurskyddslagstiftning och att de visar en stor nonchalans när de inte följer gällande regelverk”, trots att det ”vid upprepade tillfällen uppmärksammats på att följa aktuell lagstiftning”, rapporterar tidningen.

– Det finns ingen sanning i det överhuvudtaget. Om vi får något påpekande så gör vi som de säger, säger Mats Rullander, grundare och vd, till Dagens nyheter.

Otillåtna läkemedel och ingrepp

I november 2023 konstaterade länsstyrelsen otillåtna läkemedel och operativa ingrepp på hundar, att hundarna inte dagligen rastas utanför rastgårdarna, att det fanns fler hundar än tillståndet tillåter, att en del gårdar och hundkojor var för små och att bolaget använt tjänster från personer/företag som inte har tillstånd enligt djurskyddslagen.

Enligt länsstyrelsen hittades infusionsvätska som ges vid dropp, kirurgiska instrument och en slags häftpistol som används för att lappa ihop sårskador. I reportaget syns en bild på en tavla i personalrummet där någon skrivit hur skadade hundar ska behandlas med utländsk antibiotika.

– Helt oacceptabelt både ur ett djurskyddsperspektiv och med hänsyn till problematiken med antibiotikaresistens, säger länsveterinär Annelie Grip Hansson på länsstyrelsen i Västerbotten till tidningen.

Mats Rullander uppger att de ”aldrig någonsin använt de här utländska medicinerna”, men kan inte svara på varför det står så.

Tillstånd kan återkallas

Tidigare anställda, som Arja Mönttinen från Finland, bekräftar att sjuka och skadade hundar behandlades i personalrummet.

Dagens nyheter visar också ett videoklipp där en man på Jukkasjärvi vildmarksturer trycker ner en hunds huvud i backen och det hörs gälla skrik från hunden.

Anna Modig, enhetschef på djurskydds- och veterinärenheten på länsstyrelsen i Norrbotten, konstaterar att ett återkallande av tillstånd i praktiken innebär ett näringsförbud för företaget gällande draghundsverksamheten.

– Om de allvarliga bristerna fortsätter kan det absolut bli aktuellt med ett återkallande av tillstånd, men i dagsläget har vi inte fattat ett sådant beslut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV