Radar · Inrikes

LO-männen har minskat sin arbetstid mer än LO-kvinnorna

Byggjobbare

Byggjobbare och metallare har kortat sin arbetstid genom avtal. Något som kvinnodominerade yrken inte har lyckats med i lika hög grad. Det här gör att ojämlikheten har ökat mellan män och kvinnor inom LO-yrkena.

Även om LO har haft ett långsiktigt mål om 30-timmars arbetsvecka, har det varit upp till förbunden att ta kampen. Det har gjort att skillnaderna är stora.

De manligt dominerade förbunden har minskat arbetstiden genom åren i sina största avtal. Där ligger arbetstidsförkortningen på mellan 30 timmar och 64,5 om året, skriver Arbetet.

Flera avtalsområden, särskilt inom Teknikavtalet, har satsat på att göra avsättningar till delpension inom mansdominerade förbunden. Det gör det möjligt att trappa ner och jobba kortare för dem som fyllt 60. 

Det ska jämföras med hur det ser ut i de stora kvinnligt dominerade förbunden, som Kommunal och Handels, vilka inte har arbetstidsbanker för arbetstidsförkortning i sina största avtal.  

– Förutsättningarna att nå målen avtalsvägen är väldigt olika i olika branscher, säger Handels avtalssekreterare Martin Nyberg. 

LO-kongress

När LO-kongressen börjar på fredagen kan arbetstidsförkortning vara en av frågorna.

Transport vill se en lagstiftad arbetstidsförkortning för alla. Byggnads och Målarna vill att LO jobbar för en minskning av arbetstidsmåttet, liksom tre ytterligare motioner, skriver Arbetet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV