Radar

Fyra industrier orsakar 19 miljoner dödsfall årligen

Barn tittar på mcdonaldsmaskot uppträda nära en attraktion som marknadsför den västerländska snabbmatskedjan McDonald's i Peking, lördagen den 25 maj 2024. (AP Photo/Ng Han Guan)

En ny  WHO-rapport visar hur industrier som bidrar till ohälsa och förtidig död i Europa och Centralasien aktivt motarbetar åtgärder mot sjukdomar genom lobbying, missinformation och aggressiv marknadsföring riktad mot sårbara grupper. I Europa orsakar de utpekade industrierna helt eller delvis 2,7 miljoner dödsfall årligen.

Producenterna av tobak, ultraprocessade livsmedel, fossila bränslen och alkohol använder sig av lobbying, desinformation och aggressiv marknadsföring riktad mot sårbara grupper för att fördröja och försvåra införandet av lagar och föreskrifter som är avsedda att stärka folkhälsan. De använder även metoder som att initiera segdragna rättsliga processer för att fördröja regleringar ämnade att stärka folkhälsan men som hotar stora företags vinster.

WHO uppmanar nu regeringar att införa mekanismer för att identifiera intressekonflikter och skydda folkhälsopolitiken från industrins inblandning.

Belgiens vice premiärminister och minister för sociala frågor och folkhälsa, Frank Vandenbroucke, presenterade rapporten ”Commercial determinants of noncommunicable diseases in the WHO European Region” vid ett evenemang i Bryssel, arrangerat i samarbete med WHO.

19 miljoner dödsfall per år

I rapporten konstateras att fyra företagsprodukter – tobak, ultraprocessade livsmedel, fossila bränslen och alkohol – står för 19 miljoner dödsfall globalt varje år, vilket motsvarar 34 % av alla dödsfall. I Europa orsakar dessa industrier helt eller delvis 2,7 miljoner dödsfall årligen. Konsolideringen av industrierna till ett fåtal transnationella företag ger dem stort inflytande över politiska och juridiska processer, vilket hindrar regleringar som kan påverka företagens vinster negativt, skriver rapportförfattarna.

WHO:s regiondirektör för Europa, Dr Hans Henri P. Kluge, varnar för de taktiker som används så som att utnyttja sårbara människor genom riktad marknadsföring, vilseleda konsumenter och göra falska påståenden om deras produkters fördelar eller satsningar på miljön. Strategierna hotar folkhälsovinsterna från det senaste århundradet och hindrar länder från att uppnå sina hälsomål, menar Dr Hans Henri P. Kluge.

Kräver tuffare lagstiftning

I rapporten identifieras åtgärder för regeringar, akademiska institutioner och civilsamhället för att minska den kommersiella sektorns inflytande över hälsopolitiken. Det föreslås bland annat att stärka reglerna kring marknadsföring av hälsoskadliga produkter, motverka monopol och öka transparensen kring lobbying och finansiering.

I rapporten lyfts även exempel på länder som lyckats stå emot industriernas påverkan. Exempel är Estland, som infört skatt på sockerhaltiga drycker, och Slovenien, som antagit tobakslagstiftning med stöd av civilsamhällsorganisationer som bland annat förbjudet smaker på tobaksprodukter. WHO uppmanar sina 53 medlemsstater i Europa att ta itu med det stora hotet från hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, fetma och diabetes genom att bekämpa det kommersiella inflytandet på alla nivåer och att genomföra starkare regleringar.

Dr Gauden Galea, strategisk rådgivare till WHO och regiondirektör för icke-smittsamma sjukdomar och innovation, betonar att politisk vilja och samarbete mellan medlemsstater, civilsamhälle, akademin och internationella organisationer krävs för att skydda folkhälsopolitiken och framtida generationer och förebygga kroniska sjukdomar.

Läs mer:

Klimatförnekarna – från fossilindustrin till extremhögern

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV