Glöd · Ledare

Vapen i hand är inte en svensk värdering

Upprördheten var stor efter att statsministern insinuerat att de som blivit svenska medborgare senare än vid födseln skulle vara mindre benägna ”att med vapen i hand, och med livet som insats, försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva”. Det verkar inte finnas något som helst belägg för att det är så, och det är förstås illa med en statsminister som är så slarvig med fakta. Men om det hade stämt, så hade det varit något att ta efter för oss andra. 

Regeringen försöker skrämma oss med krig, men enda sättet att undvika krig i världen är att alla vägrar vapen. Därför är varje vapenvägrare en förebild att se upp till, svensk medborgare från födseln eller ej. 

Sverige har undvikit krig i 210 år, bland annat genom en framgångsrik neutralitet. Så ska vi prata om det ytterst tveksamma begreppet ”svenska värderingar” så hör inte att hota andra med vapen dit. ”Vårt” sätt att leva är att undvika och lösa konflikter med dialog, demokrati och diplomati. Ska vi försvara några värderingar och sätt att leva på gör vi det bäst genom aktiv kamp och olydnad mot Tidöregeringens krigsrustande, integritetskränkande, förstörande av planeten och inskränkningar av demokratin och mänskliga rättigheter. Det gör vi bäst utan vapen i händerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV