Radar · Inrikes

Regeringen: Informera nyanlända om försvaret

Regeringen vill att information om totalförsvaret ska läggas in i samhällsorienteringen för nyanlända, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Enligt arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) behövs det eftersom totalförsvarsplikten gäller alla som är bosatta i Sverige oavsett var man har sitt medborgarskap.

I dag finns enligt ministern ingen samlad bild av innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända, som kan se olika ut i olika kommuner och som regeringen vill stöpa om till vad man kallar “Sverigekursen”.

Med den nya Sverigekursen ska det finnas ett ökat fokus på rättigheter, skyldigheter och värderingar i Sverige, och där är totalförsvarsplikten som gäller alla en mycket viktig del, säger Johan Pehrson till radion.
Han menar att det inte finns något hinder för att kursplanerna uppdateras redan i dag.

Regeringen beslutade nyligen att kunskaper om totalförsvaret och Nato ska ingå i gymnasieundervisningen och man utreder om det ska ingå i grundskolans läroplan.