Radar · Utrikes

Guldschakalen kan etablera sig i Norden

Det är bara en tidsfråga innan guldschakalen vandrar in även i Sverige.

Guldschakalen har vandrat in från Asien hela vägen till Norden. Den har synts allt oftare i Finland och kan snart vara etablerad där. På tur är Sverige att få en ny art till sin fauna.

Guldschakalen är en släkting till vargen, men är mindre till storleken, och har sitt ursprung i Asien. Via Mellanöstern har den vandrat in i Europa och med klimatförändringarna har den siktats allt längre norrut. I Norge, Danmark och Finland har den setts ett flertal gånger.

För länderna innebär nykomlingen ett visst huvudbry − ska den betraktas som en invasiv art som ska bekämpas eller som en nykomling till faunan? Den har ju trots allt vandrat in på egna ben.

Inom EU har guldschakalen behandlats olika. EU-kommissionen har bestämt att guldschakalen inte ska betraktas som en främmande art så länge den sprider sig själv, utan påverkan från människor, rapporterar Forskning & framsteg.

Äter smådjur

Den äter främst smådjur, fåglar och gnagare men från Tyskland har det rapporterats att den har tagit lamm. Den utgör inte någon fara för människor.

Finländska Hufvudstadsbladet skriver att den första guldschakalen observerades i Finland i Kajana 2018.

– Guldschakalen kommer att etablera sig här. Det kan ta tio, tjugo år eller så. Det dröjer att få till en population, men då det kommer fler individer kommer de förr eller senare att börja föröka sig, säger Riku Lumiaro, expert vid Finlands miljöcentral, till tidningen.

Att den har kunnat sprida sig så långt norrut har inte bara att göra med ett varmare klimat. En försvagad vargstam kan också gynna guldschakalen då vargar gärna försvarar sina revir och dödar eller fördriver guldschakaler.

Även i Sverige är det högst troligt att den kommer att hamna så småningom, inte minst kan den vandra in via Finland norrifrån.

– Det är en tidsfråga innan de dyker upp i Sverige, säger han till GP.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV