Radar · Miljö

”Delseger” för Östersjöns fiskebestånd i EU-parlamentet

Förslaget om att med hjälp av ett snabbspår ta bort en säkerhetsmekanism i förvaltningen av Östersjöns fiskebestånd, röstades idag ner av EU-parlamentet.

Förslaget om att med hjälp av ett snabbspår ta bort en säkerhetsmekanism i förvaltningen av Östersjöns fiskebestånd, röstades idag ner av EU-parlamentet. 
– Jag driver linjen att vi ska kasta det i papperskorgen, säger Karin Karlsbro (L), som beskriver dagens omröstning som en ”delseger”.

Som Syre rapporterat har det blåst upp till storm om hur Östersjöns fiskebestånd ska förvaltas. Det efter att ett skarpt förslag om att stänga riktat sill- och strömmingfiske i stora delar av Östersjön och Bottniska viken, i oktober fick kalla handen av ministerrådet. Något som kritiker menade gick stick i stäv med en av punkterna i den fleråriga förvaltningsplan som ska reglera fisket.  

–  Det minsta man kan göra är att EU:s ministerråd fattar beslut i linje med EU:s lagstiftning, men det gör inte det här beslutet, sa Miljöpartiets dåvarande språkrör Per Bolund(MP) till Svt, i samband med att partiet stämde ministerrådet. 

Vad som framstod som ett motdrag var ett förslag om att stryka den punkt i förvaltningsplanen som kritikerna menade inte hade respekterats, att om det råder mer än 5 procents chans att ett bestånd kollapsar ska fisket stängas. Genom att begära ett snabbspår som skulle kringå fiskeutskottet i EU-parlamentet, ville EU:s ministerråd att ett förslag om att stryka punkten skulle läggas fram direkt till EU-parlamentet. Det vill säga utan att först diskuteras i parlamentets fiskeutskott.

”Snabbspår röstades ned”

Men något snabbspår blev det inte, vilket välkomnades av Liberalernas parlamentsledamot Karin Karlsbro efter att EU-parlamentet röstat ned den möjligheten.

– Det här väldigt dåliga förslaget om att försämra skyddet för strömmingen i Östersjön ska nu behandlas i en vanlig process. Nu börjar det stora arbetet med att stoppa förslaget, vilket är Liberalernas mål, säger hon till Syre.

– Den här typen av lagstiftning får ju enormt långtgående konsekvenser och får påverkan över en mycket lång tid, att då få några timmar på sig i en snabb process att besluta om det hade inte varit rimligt och det tyckte ju inte heller parlamentet.

Syre: Hur ser du på utsikterna att ni ska lyckas stoppa förslaget? Ni har både kommissionen och ministerrådet emot er.

– Jag ser alltid möjligheter och jobbar för att nå det i resultatet och här vet vi ju att vi har vetenskapen med oss och att det finns ett stort stöd hos allmänheten kring att man måste skydda Östersjön. Jag tror att de allra flesta skulle tycka att det var en katastrof om strömmingen försvann, så det är bara att kavla upp ärmarna och jobba för att det här förslaget skrotas.

Även Heléne Fritzon (S), delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet, välkomnar beslutet att stoppa förslaget, som hon i en kommentar kallar ett ”oacceptabelt försök att genom ett brådskande förfarande slopa skyddet för hotade fiskebestånd”.

– Förslaget går nu istället till fiskeutskottet i parlamentet där vi kommer fortsätta stå upp för att skydda Östersjön, sillen och torsken, säger hon.