Radar · Djurrätt

Två vargar klarade sig undan jägarna

Varg i vinterlandskap.

Nu är vargjakten i Sverige avslutad. I Sörmland respektive Värmland klarade sig två vargar undan från att bli skjutna av jägarna.

I Sörmland och Västmanland hade länsstyrelserna gett tillstånd till licensjakt för sex vargar, men bara fem sköts i vardera revir. Samtidigt sköts en varg för mycket i Örebro län. Av de 36 vargar som jägarna hade fått tillstånd att skjuta i landet dödades alltså 34, men eftersom en extra sköts dödades totalt 35 vargar, uppger Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen i Södermanland skriver på sin hemsida att 36 vargar ”är en begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt”.

Licensjakten pågick i Södermanland, Värmland, Västmanland, Västra Götaland och i två revir i Örebro län.

Vargen är fridlyst, men skyddsjakt och viss licensjakt får bedrivas för att förebygga skador på tamdjur och renar, uppger Naturvårdsverket

Licensjakten pågick från 2 januari och avslutades under torsdagen den 15 februari, men i de län där kvoten hade uppfyllts tidigare avslutades jakten innan dess.