Radar · Utrikes

Ökad spridning av mässling i Europa

Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling, bland annat i Storbritannien, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– I Sverige är så pass många vaccinerade att risken för större utbrott är liten. Ovaccinerade löper dock en risk att smittas under resor till länder med lägre vaccinationstäckning och pågående smittspridning. Med ökande smittspridning i flera europeiska länder är det viktigt att kontrollera sitt vaccinationsskydd inför utlandsresor, även inom Europa, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén, en kommentar.

Tidigare i år rapporterade Läkemedelsvärlden om att European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) varnade för att vaccintäckningen mot mässling är för låg i de flesta europeiska länder och att fallen ökar.