Radar · Miljö

Här är platserna med störst översvämningsrisk

26 områden i Sverige har en betydande risk för översvämning, visa en ny översyn som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort.

Drygt en halv miljon människor bor inom de översvämningshotade områdena, som finns utspridda i hela Sverige.

Elva av dem är utsatta för betydande risk, och risk för fler än en typ av översvämning.

”Detta visar på hur viktigt det är att arbeta med översvämningsrisker för att reducera både befintliga risknivåer och anpassa samhället till nuvarande, och med klimatförändringarna, kommande översvämningsrisker”, säger Maja Coghlan, handläggare på MSB, i ett pressmeddelande.

Eskilstuna, Gävle, Sundsvall, Varberg och Västerås har lagts till som nya riskområden. Samtidigt har Alingsås, Borås, Kungsbacka och Stenungsund tagits bort som riskområden sedan den senaste översynen gjordes 2018.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV