Radar · Miljö

Nytt verktyg för att mäta hållbarhet

Företags ambitioner kring hållbarhetsarbete hamnar ofta fel då de tenderar att endast mäta finansiella risker snarare än miljöpåverkan, framhåller Beatrice Crona, professor och vetenskaplig ledare vid Stockholm resilience centre. Cronas forskning visar att konventionella metoder missar att adressera de faktiska effekterna på klimat och miljö, rapporterar Landets fria tidning.

Nu har hon och hennes team utvecklat ett nytt mått. Det inkluderar variabler som land- och vattenanvändning samt placering av verksamheten, vilka ger en mer rättvisande bild av företagets påverkan på den biologiska mångfalden och miljön.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV