Radar · Miljö

Urvattnad due diligence-lag fick grönt ljus

EU-diplomater firar en överenskommelse om en ny lag som innebär att företag måste ta större ansvar för miljöpåverkan och mänskliga rättigheter.

Mer än hälften av de företag som skulle omfattats av EU:s nya lag om företagsansvar för miljö och mänskliga rättigheter undantas. Det står klart efter att EU:s medlemsländer till sist gick med på den kompromiss som lagts fram. Sverige lade ned sin röst enligt uppgift.
– Vi står kvar med ett svagt ramverks om täcker en bråkdel av alla stora företag, säger Elin Larsson, chef näringsliv & finans på Världsnaturfonden WWF, i ett uttalande. 

Med en ny lag – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – vill EU säkerställa att stora företag förebygger, mildrar och sätter stopp för den negativa påverkan som deras verksamhet har på miljö och mänskliga rättigheter. Företagens ansvar ska även gälla deras leverantörer och aktörer som ansvarar för exempelvis transport distribution eller försäljning. Men lagens resa genom EU:s institutioner från det att förslaget lanserades har varit, minst sagt, skakig. 

Efter att förhandlare från rådet och EU-parlamentet nått en kompromiss om förslaget med EU-parlamentet i december, väntades vägen ligga öppen för att lagen skulle bli verklighet. Men kompromissen stötte på patrull när det stod klart att det inte skulle kunna samla en tillräckligt stor majoritet av EU:s medlemsländer för ett grönt ljus.

En ny text lades fram i veckan av ordförandelandet Belgien som begränsar lagens tillämpningsområde. Från att gälla företag med 500 anställda till 1000 anställda, samtidigt som gränsen för företagens nettoomsättning höjs – från 150 miljoner euro till 450 miljoner euro. I praktiken innebär det att motsvarande 0,05 procent av företagen i EU kan komma att omfattas, enligt en preliminär uppskattning från organisationen SOMO.

”Till vilket pris”

Elin Larsson, chef för näringsliv och finans på Världsnaturfonden WWF, sågar försvagningarna i ett uttalande och frågar sig till vilket pris som lagen gick igenom.

– Här hade vi chans att kräva att en större del av marknaden tar tydligare ansvar för människor och miljö och genomför omställningsplaner för klimatet. Det är helt obegripligt att vi inte tog den chansen, säger hon.

Även Swedwatch kanslichef, Alice Blondel, beklagar i ett uttalande vad hon beskriver som ”omfattande urvattning”. Men hon är också kritisk till regeringens ståndpunkt, som hon säger valde att avstå från att rösta, vilket hon kallar ”obegripligt”. 

– Det finns oerhört stora problem i dagens värdekedjor; barnarbete, tvångsarbete, farliga miljöutsläpp och klimatpåverkan. Det är helt uppenbart att frivilliga riktlinjer inte räcker för att komma åt de här problemen. Dagen omröstning är ett steg i rätt riktning, men med tanke på hur få företag som ser ut att omfattas, kommer en stor del av problematiken att kvarstå. 

Nu väntar en omröstning i EU-parlamentet. Elin Larsson på WWF uppmanar ledamöterna i Europaparlamentet att säkra lagen – ”men också att kräva snabba översynsklausuler som skärper lagen och täpper till dess många kryphål”.

Syre har sökt Energi- och näringsminister Ebba Busch för en kommentar.