Radar · Miljö

Håll koll på svenska företags enorma utsläpp med hjälp av AI

Fabrik

Sajten Klimatkollen lanserar en ny tjänst som samlar svenska företags största klimatutsläpp med hjälp av AI. De största syndarna hittas inte så förvånande bland gruv- och skogsbolag.

Det är de 150 största företagens klimatutsläpp som Klimatkollen har gjort ett verktyg för att hålla koll på. Med hjälp av AI och med stöd av Google har man gått igenom bolagens årsredovisningar och hållbarhetsrapporter för 2023 med officiella siffror för utsläpp.

Resultaten kommer att göras tillgängliga via Wikidata, som är databasen bakom Wikipedia, skriver Natursidan.

Syftet är att öka transparensen och visa hur det går med företagens utsläpp och klimatomställning.

– Klimatkollens arbete handlar både om att träna upp vår AI-lösning och att tillgängliggöra data och kod till fler. Öppen och demokratisk tillgång till AI-verktyg är en förutsättning för att lösa samhällsproblem, säger Christian Landgren, AI-ansvarig på Klimatkollen och grundare av Iteam, i ett pressmeddelande.

De 150 största svenska bolagen står för 35 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket ska jämföras med de totala svenska utsläppen på 45 miljoner ton år 2022.

Mest utsläpp har SSAB (11 miljoner ton) följt av Vattenfall (8 miljoner) och SAS (3 miljoner), men även skogsbolag som Stora Enso (1,5 miljoner) och SCA (318 000) är med på topp 15, skriver Natursidan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV