Radar · Miljö

Extrema värmen i Asien mer sannolik på grund av klimatkrisen

Barn som tvättas

De extrema värmeböljor som delar av Asien upplevde i april blev både varmare och mer sannolika på grund av klimatförändringarna. Utan dem skulle värmeböljan i Filippinerna inte ens ha kunnat inträffa, visar en analys gjord av forskare på World weather attribution.

April blev en extremt varm månad, inte bara för planeten överlag, utan speciellt för Asien. Myanmar, Laos och Vietnam slog sina rekord för varmaste aprildagen någonsin, Filippinerna slog rekordet för den varmaste aprilnatten, och i Indien nådde temperaturerna 46 grader. Även i västra Asien, i Israel och Palestina, nådde temperaturerna upp till omkring 40 grader. 

I analysen från World weather attribution har ett internationellt forskarlag jämfört aprils temperaturer med historiska temperaturer och främst fokuserat på dels tre dagars genomsnitt för maximala dygnstemperaturer i västra Asien (Syrien, Libanon, Israel, Palestina och Jordanien) och dels genomsnittet av en 15-dagarsperiod med de högsta dygnstemperaturerna i Filippinerna. 

Varmare och mer frekventa

Slutsatsen är att en 40-gradig värmebölja som den i västra Asien har blivit fem gånger vanligare nu jämfört med förindustriell tid. Den har också blivit 1,7 grader varmare och beräknas komma vart tionde år (med dagens uppvärmning på cirka 1,2 grader över förindustriella nivåer). Om/när den globala uppvärmningen når 2 grader över förindustriella nivåer kommer liknande värmeböljor att inträffa vart femte år och bli ytterligare en grad varmare.

När det kommer till den utdragna värmeböljan i Filippinerna så hade en liknande händelse ha varit praktiskt taget omöjlig utan mänskligt inducerad klimatförändring, konstaterar forskarna. Med dagens uppvärmning kommer sådana istället ske en gång vart tionde år under påverkan av El Niño-fenomenet, och en gång vart tjugonde år utan påverkan av El Niño. Om uppvärmningen fortsätter upp till 2 grader över förindustriell temperatur så beräknas liknande värmeböljor komma vartannat eller vart tredje år. 

En 15-dagars värmebölja likt den i Filippinerna skulle inte ha kunnat inträffa utan mänskligt inducerad klimatförändring. Grafik: World weather attribution

Under värmeböljorna har det rapporterats om värmerelaterade dödsfall från en rad länder, men exakt hur många som dött är svårt att uppskatta. 

– Värmerelaterade effekter på hälsan är inte väl övervakade eller dokumenterade. Detta hämmar verkligen vår förmåga att förstå de verkliga effekterna och hela spektrumet av risker förknippade med extrem värme, säger Carolina Pereira Marghidan, en av forskarna bakom studien och doktorand vid Royal Netherlands Meteorological Institute, i ett pressmeddelande. 

”Leder till döden för många”

Friederike Otto, universitetslektor i klimatvetenskap vid Grantham institute vid Imperial college London, säger i samma pressmeddelande att ”värmeböljor har alltid hänt. Men tillskottsvärmen, som drivs av utsläpp från olja, gas och kol, leder till döden för många människor”. 

– Om människor fortsätter att bränna fossila bränslen kommer klimatet att fortsätta att värmas och utsatta människor kommer att fortsätta att dö, säger hon.

Värmen ledde också till missväxt, förlust av boskap, vattenbrist, massdöd av fisk, omfattande skolstängningar, och har också kopplats till lågt valdeltagande i Kerala i Indien.

– Om inte världen tar massiva, aldrig tidigare skådade åtgärder för att minska utsläppen och hålla uppvärmningen till 1,5 grader, kommer extrem värme att leda till ännu större lidande i Asien, säger Mariam Zachariah, också hon forskare vid Grantham institute vid Imperial college London, i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV