Radar · Inrikes

Tullverket vill beväpna sin personal som skydd mot gängkriminella

Nu kommer Tullverkets uniformerade persona att kunna bära tjänstepistol vid vissa farliga situationer, meddelade Tullverket under måndagen.

Tullverkets uniformerade personal ska kunna beväpnas med tjänstepistol. Det har Tullverket beslutat. Orsaken är att personalen allt oftare handskas med grovt kriminella.

I den redovisning om beväpning och annan skyddsutrustning som Tullverket överlämnade till regeringen under måndagen framgår att tullpersonal kan komma att beväpnas med tjänstevapen.

Den typen av beväpning har tidigare Tullverkets civilklädda spanare använt medan den uniformade ”tullaren” vid gränsen inte haft rätt till tjänstepistol. Tullverket vill nu ändra på den regeln, skriver myndigheten i ett pressmeddelande

Bakgrunden är att Tullverket allt oftare kommer i kontakt med organiserad brottslighet och gängkriminella.

– Vi gör allt fler stora narkotikabeslag och möter idag oftare kriminella med stort våldskapital i vårt arbete vid gränsen. Den senaste tidens utveckling med allt grövre kriminalitet har gjort att vi måste skapa tryggare arbetsförhållanden för våra anställda som arbetar i kontrollverksamheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson, i pressmeddelandet.

Risk för attacker

Eftersom det händer att Tullen gör beslag med värden för miljontals kronor finns det risk för situationer där kriminella vill återta narkotikan. Då behövs beväpningen när den transporteras bland annat, menar Tullverket.

Det blir Tullverkets kontrollavdelning som kommer att avgöra vid vilka tillfällen som det är motiverat att den uniformerade personalen ska bära tjänstepistol.