Radar · Inrikes

Rekordmånga samtal till Bris om vuxnas drickande under julen

Bris fick in många samtal från barn som mådde dåligt under julhelgen och nyår, många handlade om alkohol som vuxna dricker.

Över jullovet kom det in över 2 600 samtal från barn som behövde stöd från Bris. Det är fler än någonsin. Många av samtalen handlade om vuxnas drickande.

Jullovet kan vara tungt för många barn, eftersom det är en helgtid som är förknippad med alkoholdrickande. Barn som befinner sig i ett hem där föräldrarna redan dricker för mycket blir än mer utsatta. För andra kan det vara första gången de ser föräldrarna eller släktingar påverkade och bete sig annorlunda, vilket kan upplevas som skrämmande.

Denna jul- och nyårshelg mottog Bris nationella stödlinje för barn över 2 600 samtal, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma period året innan.

Barnen har sökt stöd för flertal olika saker, men hälften av samtalen handlar om psykisk ohälsa och frågor om nedstämdhet, ångest och självmord

– För barn som inte mår bra kan lov bli extra tunga då rutiner och vardagen ändras. Det som i vanliga fall får barnet att må bra, umgås med vänner, gå på en fritidsaktivitet eller vara i skolan tar paus under loven. Det blir tid över att tänka och känna, och samtidigt försvinner många av de viktiga vuxna som finns runt barnet och kan fånga upp hur barnet mår, säger Magnus Jägerskog Generalsekreterare på Bris, i ett pressmeddelande.

De vanligaste kontaktorsakerna under julen:

1. Psykisk ohälsa – 52%

2. Familj och familjekonflikter – 23%

3. Våld, kränkningar och övergrepp – 18%

Mätperiod: 21 december till 6 januari.

Källa: Bris