Radar · Inrikes

Museibesöken ökade under 2023 – utom för museer med nya entréavgifter

Skansen var Sveriges mest välbesökta museum under 2023, med drygt 1,4 miljoner besökare.

Antalet museibesök i Sverige ökade under förra året och är tillbaka på nivåerna innan pandemin. Det visar en rapport från Sveriges museer. De museer som tagit bort gratis entré under året såg däremot sina besök minska med i genomsnitt 16 procent jämfört med 2022. 

Efter några tuffa pandemiår och ett halverat antal besökare under 2020-2021 så har museibesökarna åter hittat tillbaka till de svenska museerna. Under 2022 hade antalet besökare kommit upp i 89 procent av 2019 års besökssiffror. Och förra året ökade besöksantalet ytterligare, med 6,5 procent jämfört med 2022. Det visar en rapport från Riksförbundet Sveriges museer. 

Totalt har 147 museer bidragit med besöksstatistik och totalt handlar det om 17,7 miljoner fysiska besök. 

Men också de digitala besöken, som fick en rejäl uppsving i samband med pandemin, fortsätter att gå bra. Det handlar om allt från att ”besöka” samlingarna digitalt, delta i digitala arrangemang till att uppleva museer via sociala medier. Totalt gjordes 21,5 miljoner besök på museernas webbplatser under året och 2,7 miljoner digitala besök i samlingarna. Dessutom var räckvidden på Facebook 179 miljoner och räckvidden på Instagram 40 miljoner. Antalet ”views” på Youtube var 4 miljoner. 

– Att så många miljoner hittar fram till museerna via internet visar ett imponerande arbete med att möta publiken digitalt, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer, i ett pressmeddelande.

Samtidigt syns en tydlig effekt av att flera statliga museer som varit avgiftsfria till och med 2022 infört entréavgift under förra året. De 17 statliga museer som lämnat besöksstatistik tappade i genomsnitt 16 procent av sina besökare under 2023 jämfört med 2022. Detta trots att 60 procent av dem har haft fortsatt fri entré för hela eller delar av verksamheten under 2023.

De mest besökta museerna under 2023

  1. Stiftelsen Skansen, 1 411 709 besökare
  2. Vasamuseet, 1 243 534 besökare
  3. Stiftelsen Nordiska museet, 870 856 besökare

Flest webbplatsbesök:

  1. Naturhistoriska riksmuseet, 2 622 451 besök
  2. IKEA museum, 1 640 164 besök
  3. Stiftelsen Nordiska museet, 1 397 687 besök

Flest digitala besök i samlingarna:

  1. Stiftelsen Nordiska museet, 509 468 besök
  2. Malmö museum, 298 172 besök
  3. Sörmlands museum, 259 348 besök
Källa: Sveriges museer