Radar · Nyheter

Arbetsinvandrare måste tjäna minst 34 000

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) tog på torsdagen emot utredningen om arbetskraftsinvandring.

Regeringens utredare föreslår ett nytt högre lönegolv på 34 200 kronor för att personer utanför Europa ska få arbetskraftsinvandra till Sverige. Vissa yrkesgrupper ska dock kunna undantas från det lönekravet.

Regeringens särskilda utredare Ann-Jeanette Eriksson lämnade i dag över sina förslag om skärpta krav för arbetskraftsinvandring till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Ett förslag innebär att lönekravet höjs för att icke européer ska få arbetstillstånd i Sverige. Från dagens 80 procent av medianlönen, 27 360 kronor, till 100 procent av medianlönen, vilket innebär ett lönegolv på 34 200 kronor.

Hur mycket arbetskraftsinvandringen kommer att minska på grund av detta har utredningen inte tittat på. Men yrkesgrupper som kan drabbas är exempelvis vissa yrken inom restaurangbranschen och personal inom ”vissa tekniska yrken”, enligt utredaren.

Bristyrken ska undantas

Utredaren föreslår dock också att arbetskraftsinvandrare inom vissa bristyrken ska kunna undantas från lönegolvet, men utredningen har inte tagit fram en lista på vilka dessa yrken kan vara. Tanken är att regeringen ska kunna besluta om vilka yrken som ska undantas, på rekommendation från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

– Kravet är att man inte kan täcka upp den kompetens som behövs, antingen inom hela Sverige eller delar av Sverige, säger Ann-Jeanette Eriksson.

För de yrken som undantas från lönegolvet ska lönen uppgå till lägsta lön eller enligt kollektivavtal, eller praxis i branschen.

Assistenter undantas

Två yrken ska helt uteslutas från arbetskraftsinvandring enligt utredningens förslag – personliga assistenter och bärplockare. Syftet är att motverka missbruk av regelverket kring arbetskraftsinvandring.

– Det är två yrken där det finns problem och missförhållanden, säger Ann-Jeanette Eriksson.

Bärplockare ska dock kunna fortsätta komma till Sverige som säsongsarbetare.

Utredaren föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juni 2025