Radar · Politik

Kritik från flera håll mot regeringens vårbudget

Finansminister Elisabeth Svantesson med vårbudgeten.

Idag presenterar regeringen sin vårändringsbudget. Sammanlagt handlar det om tillskott på 17,3 miljarder kronor. Den största posten är det extra statsbidraget till sjukvården på 6 miljarder kronor. Mycket går också till stärkt försvar, krisberedskap, brottsbekämpning och som regeringen uttrycker det ”öka tryggheten”.

Många av posterna i vårändringsbudgeten är kända sedan tidigare, såsom tillskottet till vården på 6 miljarder kronor. Finansminister Elisabeth Svantesson fick under måndagens presskonferens frågan om hon anser att denna satsning räcker för att undvika att vårdpersonal sägs upp, då Sveriges kommuner och regioner flaggat för att det finns ett underskott på 24 miljarder. Hon påpekade att regeringen även satsade 6 miljarder i höstas, och att regionerna har ett ansvar, men att ”vi vet att det är tufft”.

– Det är väl avvägt, men det kommer fortfarande att vara tufft, för inflationen har ju satt väldigt stor press på sjukvården.

Från fackliga centralorganisationen LO kommer kritik på satsningarna, som man menar inte alls räcker till, varken för vård, skola eller omsorg.

– Ingen regering löser allt det i en vårbudget. Men det är ett politiskt val att inte göra mer för att stoppa den akuta krisen i byggsektorn eller att stoppa fortsatta nedskärningar i vård, skola och omsorg, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Känt sedan tidigare är också tillskottet till kriminalvården på 1,38 miljarder kronor. Detta för att kunna hantera den fortsatt mycket ansträngda beläggningssituationen.

Även tillskottet till flygplatserna har aviserats tidigare. 1 miljard och 35 miljoner delas ut till dessa. Syftet är att undvika att det blir avgiftshöjningar inom systemet för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage (GAS). Systemet har gått med underskott sedan resandet minskat under pandemin.

Mindre satsningar på miljön 

Miljöarbetet får också en viss förstärkning. Klimatklivet som ska finansiera klimatinvesteringar på lokal och regional nivå i hela Sverige får ytterligare 100 miljoner kronor. Detta är något som inte imponerar på bland annat fackförbundet Sveriges ingenjörer.

– Det kommer att behövas större satsningar än de 100 miljoner som nu tillförs klimatklivet. Annars äventyras Sveriges konkurrenskraft, arbetstillfällen och välstånd, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand i ett pressmeddelande.

Regeringen skjuter också till 30 miljoner på skötsel av värdefull natur. Detta är dock en bråkdel av de 1,5 miljarder som regeringen tog bort från naturvård i början av förra året. I höstas tillförde de återigen 500 miljoner kronor till posten. Sammanlagt är pengarna som går till naturvård därmed betydligt mindre än vad den tidigare varit. 

”Fickpengar”

Världsnaturfonden WWF tycker att regeringen missar chansen att rätta till några av sina tidigare neddragningar.

– Anslaget för åtgärder av värdefull natur måste öka med minst 1,8 miljarder för att vi ska kunna sköta värdefull natur i landet. Ändå väljer regeringen att bara gå in med 30 miljoner extra. FN, EU och naturen kräver långsiktiga och kraftfulla investeringar och i förhållande till detta är regeringens satsning fickpengar, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, i ett pressmeddelande.

I sin mer långsiktiga prognos i vårpropositionen beräknar regeringen att utgifterna för budgetposten ”Klimat, miljö och natur” kommer att minska de närmaste åren.

Kritik från oppositionen

I vårändringsbudgeten får arbetet med att stoppa den kriminella ekonomin desto mer resurser. Hit går drygt 250 miljoner, som bland annat Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten får dela på. Även Försäkringskassan får resurser för arbetet mot felaktiga utbetalningar och Inspektionen för vård och omsorg får medel för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Dessutom avsätts resurser för att utveckla informationsutbytet mellan myndigheter.

385 miljoner kronor går till det civila försvaret och cybersäkerhet. 

500 miljoner går till skolan, för att ”upprätthålla kvaliteten i undervisningen”. Men från oppositionen kommer kritik. Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Martin Ådahl anser att det behövs miljarder till skolan.

– 500 miljoner i vårbudgeten, det räcker inte på långa vägar när för att möta skolkrisen, säger han till TT. 

Även Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg är kritisk till vårändringsbudgeten, som han kallar ”ett virrvarr av förslag”. Han skulle ha velat se en lösning för sjukvårdskrisen och stöd till hushållen.

– I stället är det pengar till cykellopp och flygplatser bland annat, säger han till TT.

Artikeln uppdateras under dagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV