Radar · Inrikes

Diskriminering när kvinna inte fick bära hijab på jobbet

– Ett uniformsreglemente som innebär förbud mot religiösa symboler medför särskilt negativa effekter för muslimska kvinnor som bär slöja av religiösa skäl, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Ett flygbolag nekade en kvinna arbete om hon inte var beredd att arbeta utan hijab, som hon burit sedan 15-årsåldern. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) flygbolaget för diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och kön.

Kvinnan hade sökt och fått anställning hos ett bemanningsföretag som rekryterar markpersonal för flygbolagets räkning, skriver DO i ett pressmeddelande. Men på första utbildningsdagen tog det stopp. Antingen skulle hon ta av sig hijaben, en slöja som täcker hår, öron och hals, eller sluta.

Detta enligt flygbolaget på grund av ett uniformsreglemente och en neutralitetspolicy, som bygger på att företaget vill ”uppvisa en religiös, politisk och ideologisk neutralitet gentemot kunder”.

DO anser inte att reglementets utformning syftar till generell neutralitet, utan ”endast syftar till att hindra bärandet av religiösa symboler”, eller i vart fall ”inte är lämpligt och nödvändigt för att uppnå ett berättigat mål”. Därför kräver DO att flygbolaget ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan, både för kränkningen kvinnan utsatts för och för att motverka att något liknande sker i framtiden.

– Ett uniformsreglemente som innebär förbud mot religiösa symboler medför särskilt negativa effekter för muslimska kvinnor som bär slöja av religiösa skäl. Vid en intresseavvägning måste jämställdhet på arbetsmarknaden och individens religionsfrihet därför ställas mot arbetsgivarens intressen, och vid en sådan avvägning måste jämställdhet och religionsfrihet väga mycket tungt, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV