Radar · Politik

Concord: Biståndet minskar med nästan en miljard nästa år

Den långsiktiga biståndsbudgeten ser ut att minska nästa år, enligt vårpropositionen.

En av posterna i regeringens vårändringsbudget är att återföra 1,5 miljarder till biståndet. Detta eftersom asylkostnaderna för 2023 blev lägre än beräknat. Bra, tycker paraplyorganisationen Concord, som dock kritiserar att regeringen planerar ytterligare neddragningar framöver.

Regeringen meddelade redan tidigare i april att man kommer att återföra 1,5 miljarder till biståndet. Detta då kostnaderna för flyktingmottagandet blev lägre än beräknat förra året. 

Men Concord, som samlar 82 civilsamhällesorganisationer i Sverige, menar att de redan för ett år sedan såg att beräkningen av dessa kostnader var alltför hög. 

– Det är bra att medlen nu återförs så att de kan göra nytta för människor i utsatthet, även om det borde ha gjorts för mer än ett år sedan, säger Magnus Walan senior policyrådgivare på Diakonia, en av medlemsorganisationerna i Concord, i ett pressmeddelande.

När Concord tittat närmare på vårpropositionen så kan de konstatera att regeringen planerar att minska biståndsbudgeten med totalt 975 miljoner kronor för 2024 och 2025. Detta för att täcka ökade kostnader för personer med tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. I år handlar det om 82 miljoner kronor och 2025 om 893 miljoner kronor.

Regeringens besked ser ut att uppfylla det Concord befarade när målet togs bort om att ge en procent av BNI (bruttonationalinkomsten) till bistånd, vilket organisationen kritiserar.

– Exakt detta, att risken ökar för att pengar tas från biståndet, varnade vi för när enprocentsåtagandet övergavs. Regeringen talade då mycket om den ryckighet som åtagandet orsakade, men nuvarande system verkar inte direkt vara en garant mot det, säger Magnus Walan i pressmeddelandet.

Sammantaget, med de tillförda pengarna från flyktingmottagandet och den planerade minskningen framöver, ser utgifterna för biståndet ut att landa på 57 miljarder kronor. 

”Hade regeringen stått fast vid åtagandet om en procent av BNI i bistånd hade biståndet i år uppgått till 65 miljarder kronor, det vill säga nästan 8 miljarder mer än i vårbudgeten”, skriver Concord.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV