Radar · Miljö

Budgetprognosen: Klimatinvesteringarna minskar med flera miljarder

Flygplan

Utgifterna i budgetposten Klimat, miljö och natur minskar med 7 miljarder kronor 2025-2027, enligt den långsiktiga prognosen i vårändringsbudgeten. Bland förklaringarna finns lägre anslag för klimatinvesteringar tillsammans med avvecklad klimatbonus och lägre anslag för naturskydd.

Det är ”till följd av beslutade och aviserade åtgärder” som regeringen i sin mer långsiktiga prognos i vårpropositionen beräknar att utgifterna för klimat, miljö och natur kommer att minska (utgiftsområde 20, sidan 111-113 i propositionen).

För 2025 avsätts 4,2 miljarder mindre än 2024. Det förklaras framförallt av ”tidigare beslut om lägre anslag för klimatinvesteringar i kombination med den slutliga avvecklingen av klimatbonusen samt lägre anslag för skydd av värdefull natur och åtgärder för havs- och vattenmiljö”. 

Från denna nivå väntas utgifterna öka med 0,8 miljarder till år 2026. Det förklaras med ”ökade anslag kopplade till driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid samt ökade klimatpremier tillsammans med minskade anslag för industriklivet”.

För 2027 förväntas utgifterna minska med ytterligare 3,6 miljarder. Det förklaras med ”tidigare beslut om minskade anslag för klimatinvesteringar, skydd av värdefull natur och åtgärder för havs- och vattenmiljö, samt även av minskad utbetalning av klimatpremier”.

Att miljöbudgeten i år utökas med en knapp procent, medan regeringen satsar miljarder på flyget och motorvägar, får skarp kritik av Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén.

”En av Sveriges största utsläppskällor är vägtrafiken. Regeringen lägger nu ytterligare 8 200 miljoner på det stora motorvägsbygget Förbifart Stockholm, där kostnaderna fortsätter öka. Det är pengar som nu inte kan satsas på kollektivtrafiken”, skriver hon i ett uttalande.

Anslaget för värdefull natur ökar med 30 miljoner kronor, och beskrivs som en satsning, men enligt Lexén behövs ytterligare 800 miljoner endast för att nå samma budgetnivå som 2022:

”Vi har svårt att se hur detta tillskott på marginalen kan kallas för en satsning. Nu påbörjar Tidöpartierna sina förhandlingar inför höstbudgeten. I den behövs ett rejält omtag för att Sverige ska ha en chans att nå våra klimat- och miljömål.”

Neddragningarna i budgeten för 2024 inom naturområdet har enligt Världsnaturfonden, WWF, redan haft många negativa konsekvenser. För att kunna sköta den värdefulla naturen i landet krävs enligt WWF en satsning på 1,8 miljarder kronor.

Stockholms miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen (MP) kallar vårändringsbudgeten ett svek mot klimatet.

– Det är plågsamt att se det totala klimathaveri som regeringen orsakar. I Stockholm går vi i helt motsatt riktning och jobbar hårt för att minska våra utsläpp. När regeringen driver en politik som ökar utsläppen gör vi tvärtom, säger hon i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV