Radar · Mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter vill utreda nytt nämdemannasystem

Regeringen bör tillsätta en utredning om hur ett nytt rekryteringssystem för nämndemän kan utformas utan inblandning av de politiska partierna. Det skriver Institutet för mänskliga rättigheter till justitieminister Gunnar Strömmer.

I Sverige har nämndemännen samma rösträtt och ansvar för domstolens avgörande som juristdomaren.

– Det svenska nämndemannasystemet med lekmannadomare som utses av de politiska partierna har aktualiserats i olika sammanhang de senaste åren. För att säkerställa att nämndemännen agerar självständigt i förhållande till de politiska partierna menar vi att regeringen behöver se över rekryteringsmodellen av nämndemän, säger Fredrik Malmberg, direktör Institutet för mänskliga rättigheter, i ett pressmeddelande.

”Ett effektivt rättsskydd av oberoende och opartiska domstolar räknas som en av de mest grundläggande beståndsdelarna i en rättsstat”, står det i skrivelsen till Strömmer. 

Institutet för mänskliga rättigheter hänvisar också till att Europeiska kommissionen har rekommenderat att det i Sverige ska säkerställas att processen som utser nämndemännen garanterar domstolarnas oberoende.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV