Radar · Basinkomst

Taxiförarnas egen app ska ta upp kampen mot jättarna

Många förare har svårt att få ihop ekonomin trots att de jobbar ständigt.

När matbuden och taxiförarna ville organisera sig fick de kalla handen från appföretagen. Nu har några av dem startat en egen app som ger förarna bättre betalt. Och nyligen kom nya EU-regler som ska ge plattformsarbetarna större rättigheter.

De kallas plattformsarbetare, men det är inte några oljeborrare på plattformar i Norska ishavet det handlar om. De är förare, matbud och andra typer av gigarbetare knutna till olika appar och digitala plattformar. Länge har det varit en het potatis hur de ska kategoriseras, som anställda eller egenföretagare. In i det längsta har de digitala jättarna försökt att försvåra för arbetarna att organisera sig i fackförbund.

– Under tre år har vi försökt att förändra vår situation, försökt ha samtal, demonstrerat och strejkat. Vi tycker inte att det är rättvist att man ska jobba 60 timmar för en lön på 18 000 kronor, säger John van Dinther, talesperson för Taxiunionen, som är en ideell organisation för app-taxi-förare.

Han berättar att det var en av orsakerna till att Taxiunionen startades. Även om det var svårt med den fackliga anslutning kunde de förare som ville ha förändring organisera sig i en förening. Men även där fick app-arbetarna en sval respons från sina app-uppdragsgivare.

– Uber och Bolt säger de inte vill sätta sig ned och diskutera med oss som förening, utan de kan tänka sig att mötas enskilt varje förare för sig.

Splittrade

Det är där kruxet ligger för all organisation av den här gruppen av arbetare. Det är ett ganska ensamt yrke. Många förare sitter i sina bilar hela dagen och jagar körningar. Det finns få mötespunkter där man träffas och kan diskutera sina arbetsförhållanden. Dessutom bygger upplägget på en viss rivalitet mellan förarna, att man jagar samma kunder. Det är något som John van Dinther tycker sig se utnyttjas av appföretagen.

– De vill ha oss splittrade så vi inte är överens om saker och ting. Så fort vi står enade blir det svårt för dem. Men vi sitter i våra bilar hela dagarna och är isolerade, säger John van Dinther.

John van Dinther hoppas att de nya EU-reglerna kommer att innebära förbättrade villkor för appförarna, som har lite att säga till om i jämförelse med appföretagen. Foto: Privat

Förarna har märkt av en ständig försämring villkoren. Det blir allt svårare att få till en dräglig inkomst. Nu senast införde Uber nya regler för förarna. Bland annat sänktes deras ersättningar för körningarna och kunder som var missnöjda och klagade kunde göra att betalningen stoppades helt. I praktiken innebär det här att företagen sänker priset till kunderna medan de samtidigt höjer avgifterna till förarna.

– De sänker priserna och säger till oss att det bara är bra eftersom det kommer öka antalet kunder. Vi ska alltså jobba ännu mer för mindre ersättning. De flesta appföretag tar en avgift. Uber vill ta 30-35 procent på allt det som kunden betalar, och då ligger vi ändå bara på 30-40 procent av Taxi Stockholms priser.

Han tillägger:

– Vi vill att inga beslut tas över våra huvuden, de bara dumpar priserna utan att vi kan göra något.

Dessutom dras de med ökande kostnader.

– Vi betalar för våra bilar, trängselavgifter, bränsle, försäkringar, och allt annat som egna företagare. För de som kör för åkerierna är det vanligt att de delar 50-50 med ägarna av bilen och då blir det inte mycket kvar om man inte jobbar dygnet runt.

Nya EU-regler

Syre har tidigare rapporterat om nya direktiv från Europaparlamentet för att styra upp branschen och ge app-arbetarna bättre villkor, eftersom de ofta hamnar mellan stolarna när det kommer till den befintliga arbetslagstiftningen. De nya direktiven ska försöka hjälpa till att klargöra anställningsförhållandena för de uppemot 5,5 miljoner gig-arbetare som ligger i gråzonen.

– De nya reglerna säkerställer att plattformsarbetare, som förare och bud, får de arbetsrättigheter de är berättigade till, utan att offra flexibiliteten i plattformens affärsmodell, sade Nicolas Schmit, EU-kommissionär för sysselsättning och sociala rättigheter.

Enligt de nya reglerna ska en plattform som uppfyller minst två av kriterierna anses vara en ”arbetsgivare”, och personer som arbetar för det företaget kommer att omklassificeras som ”arbetare” med rätt till minimilön, betald semester, pension och arbetslöshets- och sjukförmåner.

– Det är väldigt bra att de försöker skapa några direktiv och att de äntligen vågar nu. De har varit influerade av lobbyverksamhet från appjättarna. Det är otroligt bra att de tvingas ta ansvar och börja utvärdera vad de håller på med, säger John van Dinther.

– Sedan är det den stora frågan, om man nu ska skapa ny praxis, vem ska hålla koll på att det verkligen efterlevs? Där har vi ett stort problem, se bara på hur dåligt Transportstyrelsen följer upp sina egna regler kring taxilicenser.

Algoritmer bestämmer

Ett annat viktigt område för förarna är hur apparnas algoritmer kan få absurda konsekvenser. John van Dinther berättar om en förare som körde en full kund som sedan klagade på föraren i appen. Det ledde till att appföretaget stängde av föraren, som i sin tur även hade ett åkeri med elva taxibilar, vilket gjorde att helt plötsligt blev elva förare avstängda.

Algoritmerna kan styra så att vissa förare får mer körningar än andra, vilket leder till en ojämlikhet i inkomster.

– Det är otroligt datastyrt vem som ska få jobba och hela systemet tar mycket tid för oss förare om något går fel. Det krävs en stor insats från vårt håll att ändra på något som inte stämmer eftersom det nästan är omöjligt att få kontakt med företaget. Man får först tre olika datasvar innan man till slut får kommunciera med en människa. Och det medan jag egentligen ska arbeta och göra körningar.

– Att det här är tillåtet i Sverige där vi talar så mycket om den svenska modellen är anmärkningsvärt. Men den modellen fungerar inte för alla kategorier och när man som appföretagare hamnar utanför ramarna finns det inga alternativ.

Rättvisare app

De dåliga avtalen med appföretagen fick några förare att tänka om. Varför inte starta en egen app som garanterar bättre villkor och högre ersättningar? Det blev uppstarten till Fair taxi som Jan van Dinther menar har ett större fokus på förarna.

– Fair taxi ägs till 75 procent av oss förare och åkare. Det gör vi själva kan bestämma våra egna regler och kan sätta priser som är mer rättvisa och som tar mindre avgifter från förarna. Dessutom betalar vi skatt i Sverige och vi ser till att begära ut utdrag från polisregistret på de som vill köra för oss.

Han berättar att reaktionen från både förare och kunder har varit överraskande positiv. Över 12 000 kunder 300 förare har redan registrerat sig.

– Vi försöker att göra det schysstare för förarna, du får mer betalt och du får vara med och ha en röst i hur vi ska utvecklas som företag, säger John van Dinther

Fakta: Fair taxi och Taxiunionen

Fair taxi ägs av Taxiunionen, som är en ideell förening, samt förarna av själva.

Målet är att ge förarna bättre villkor, ersättning och arbetstider. Och tryggare resor för kunden.

För att stärka tryggheten begärs utdrag från polisens belastningsregister och förarna delar med sig av sin geografiska position hela vägen från beställning till destination.

Källa: Fair taxi