Radar · Politik

MP: Brister i arbetsmiljön

Miljöpartiet bekräftar nu att den arbetsmiljöutredning som tillsatts om Märta Stenevis ledarskap visar på brister i arbetsmiljön.

”Vi i partistyrelsen har tagit emot resultatet av den arbetsmiljöutredning som vi beställde i oktober. Utredningen bekräftar brister i arbetsmiljön. Partistyrelsen ser med allvar på situationen”, skriver partistyrelsens ordförande Marcus Friberg i en kommentar till TT.

Han fortsätter med att säga att partiet är fast beslutet om att ta tag i detta och att arbetsmiljöarbetet kommer att bli prioriterat framöver.

”Det arbetet görs internt tillsammans med förtroendevalda, chefer och i facklig samverkan. Miljöpartiet ska vara en bra arbetsplats, för alla som är anställda och förtroendevalda hos oss.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV