Radar · Miljö

Rapport: Rika länder fortsätter att investera i fossila bränslen

Investeringar i fossila bränslen hindrar en rättvis övergång till mer hållbara energislag, enligt en ny rapport.

En rad G20-länder och utvecklingsbanker forsätter att investera miljarder i fossila bränslen, något som blockerar en omställning mot hållbarare energislag. Det visar en ny rapport från Oil Change International och Friends of the Earth USA.

Trots att investeringarna i förnybar energi ökat rekordmycket de senaste åren från G20-länderna och från multilaterala utvecklingsbanker så finns det en rad länder och banker som fortsätter att investera stora summor i fossila bränslen, visar den nysläppta rapporten, som är en uppdaterad version av en rapport som släpptes 2022. 

I den nya rapporten beräknas minst 47 miljarder amerikanska dollar årligen ha gått till fossila projekt såsom olja kol och gas mellan 2020 och 2022. De största finansiärerna av dessa projekt var Kanada (10.9 miljarder dollar), Korea (10 miljarder) och Japan (6.9 miljarder). Av dessa länder så har Korea fortfarande inte gjort några åtaganden att minska denna typ av investeringar, medan Kanada i slutet av 2022 gjorde verklighet av ett löfte att avsluta liknande finansieringar. Japan och sin sida har via G7 åtagit sig att upphöra med fossil finansiering, men har enligt rapporten en rad kryphål i sin lagstiftning som gör att landet kan fortsätta som tidigare. 

– Japan försenar övergången till förnybar energi i Asien och globalt. Trots sitt G7-åtagande att avsluta finansieringen av fossila bränslen, fortsätter dess offentliga finansinstitutioner som Japan Bank for International Cooperation (JBIC) att stödja nya fossilbränsleprojekt, inklusive gasfältet Scarborough i Australien och gaskraftverk i Mexiko, säger Makiko Arima, Senior Finance Campaigner på Oil Change International, i ett pressmeddelande och fortsätter: 

– Japan måste sätta människor och planet över vinst och flytta sina finanser från fossila bränslen till förnybara energikällor. 

Mindre till förnybar energi

Rapporten visar också hur flera länder som skrivit under det internationella avtalet The Clean Energy Transition Partnership, CETP, misslyckas med att fullfölja sina åtaganden. Det handlar främst om USA, Tyskland och Italien, som fortsätter att investera miljarder dollar i fossilprojekt efter 2022 års deadline. 

Hade länderna istället respekterat sina befintliga åtaganden kring olja och gas så skulle det kunna frigöra 33,5 miljarder dollar årligen till satsningar på fossilfria bränslen, skriver rapportförfattarna. 

– Medan rika länder fortsätter att dra benen efter sig och hävda att de inte har råd att finansiera en globalt rättvis energiomställning, verkar länder som Kanada, Korea, Japan och USA inte ha någon brist på offentliga medel för klimatförstörande fossila bränslen. Vi måste fortsätta att hålla rika länder ansvariga för sin roll i att finansiera klimatkrisen, och kräva att de går först och snabbast fram i en utfasning av fossila bränslen, slutar att finansiera fossila bränslen och att de betalar sin beskärda del av en globalt rättvis omställning och en finansiering av förluster och skador, säger Claire O’Manique, analytiker av offentliga finanser på Oil Change International, i pressmeddelandet.

Förnybar energi får i förhållande betydligt mindre investeringar, 34 miljarder dollar årligen mellan 2020 och 2022. Trots att det är den högsta siffran sedan man började mäta så är det ändå otillräckligt för att nå Parisavtalets mål om att håla uppvärmningen under 1,5 grader.

Dessutom går inte finansieringen till de länder som skulle behöva det mest. Bara tre procent av finansieringen inom förnybar energi gick till låginkomstländer och 18 procent till lägre medelinkomstländer. 

– Medan internationella offentliga finanser kan vara en katalysator för en rättvis energiomställning, misslyckas regeringsledare med att använda dem för att leverera rena energilösningar där de behövs som mest. Som denna rapport belyser så når mindre än tio procent av G20-ländernas och de stora multilaterala utvecklingsbankernas finansiering till låginkomstländer där behoven av tillgång till energi är störst. Ännu värre, chockerande tre fjärdedelar av den finansieringen kanaliseras till klimatförstörande fossilbränsleprojekt som ger praktiskt taget noll energitillgång till lokalsamhällen, och istället låser man in mer föroreningar, klimatförstörande utsläpp och förödelse, säger Kate DeAngelis på Friend of the Earth USA, i pressmeddelandet. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV