Radar · Integritet

Reglerar AI – för att stoppa massövervakning

EU ska bestämma om hur AI ska regleras för att inte människor ska utsättas för massövervakning och andra faror.

Med en ny kraftfull lag ska EU sätta stopp för massövervakning och sociala poängsystem av kinesiskt snitt.
AI-reglerna, som är de första i sitt slag globalt, ska röstas igenom i dag.

När resultatet av dagens omröstning i EU-parlamentet väl gått igenom alla byråkratiska steg kommer EU vara först ut bland de tunga politiska aktörerna att ha en övergripande lag för framtidens teknik – artificiell intelligens (AI). Men vad innehåller den egentligen?

Daniel Westman, jurist specialiserad på medierätt, liknar lagen vid en maträtt.

– Det är lite av en pytt i panna-lagstiftning, den innehåller lite allt möjligt, säger han.

De grova dragen är dock att AI-system kommer att delas in i fyra riskkategorier. Från minimal till oacceptabel risk i ytterkanterna. De flesta AI-tjänster väntas dock hamna i någon av de två mittenkategorierna, begränsad risk och hög risk.

– Hög risk rör sådant där människor kan fara illa, säger Daniel Westman och nämner som exempel transport, anställningar eller polisiära ärenden.

– Inom begränsad risk handlar det om transparenskrav, man ska informera om något är ”deepfake” eller om det är en AI-tjänst du pratar med, exempelvis.

Övervakning

Bland minimal risk återfinns skräppostfilter och AI-användning i tv-spel. På andra sidan skalan, sådant som i regelverket anses oacceptabelt och som EU nu alltså sätter stopp för, återfinns realtidsövervakning med ansiktsigenkänning och AI-system för ”social poängsättning”, något som bland annat används i Kina.

– Alla de här olika områden kommer att övervakas av olika myndigheter, men för generell AI som Chat GPT är det EU-kommissionen som kommer att övervaka, därför att de per definition är så gränsöverskridande, säger Westman.

Det nya regelverkets påverkan på gemene man lär vara begränsat, men inte obetydligt, enligt Westman.

– Att våra livsmedel är säkra bygger också på regleringar. Det är långt ifrån medborgaren, men det påverkar ändå. Så kommer det att vara även här, säger Westman.

Olika villkor

De andra stora AI-marknaderna, något förenklat USA och Kina, har hittills en annan inställning till AI-lagar. I USA råder, i stort, fritt fram, medan Kina håller det som har störst nytta för landet främst.

– Olika aktörer har efterfrågat reglering – men det är också lite av en skendebatt, säger Westman och fortsätter:

– Marknadsledande aktörer likt Open AI har möjlighet att svälja det här, men mindre programvaruföretag, som är vana vid att experimentera, måste nu ha ett systematiskt säkerhetsarbete.

EU:s nya AI-lagar väntas vara i full kraft först 2025. Den som bryter mot lagen när den väl har trätt i kraft riskerar böter på upp till sju procent av sin globala omsättning.