Radar · Inrikes

Rapport: Sverige hade störst fall i reallönerna 2023

Tobias Brännemo

En ny rapport från fackförbundet Unionen visar att Sverige var det land med störst fall i reallönen förra året i jämförelse med tolv västeuropeiska länder. Samtidigt ligger Sverige i topp sett till utvecklingen de senaste två decennierna.

Inflationen har gröpt ur lönerna för många arbetstagare de senaste två åren. För Sveriges del föll reallönerna förra året efter att ha ökat under många år. Unionen har i sin rapport tittat på utvecklingen för reallönerna sedan 1998 fram till 2023 i tolv västeuropeiska länder. Där ligger Sverige tillsammans med Finland och Norge högt upp.

Unionen menar att en “framgångsfaktor” är användandet av inflationsmålet som utgångspunkt för löneutrymmet oavsett om inflationen varit lägre eller högre än inflationen, till skillnad från många andra länder som i stället har gått efter den rådande inflationen.

– Jämför man löneökningarna efter att Industriavtalet kom till och fram till idag är Sverige tillsammans med Finland och Norge i stället de tre länder med den högsta reallöneökningen. Sett till hela perioden har Sverige haft mer än dubbelt så hög ökning som alla de länder som hade en ökning under 2023. Det visar att vår svenska lönebildningsmodell är en vinnare i längden, säger Tobias Brännemo, chefsekonom på Unionen, i ett pressmeddelande.

Det land i undersökningen som hade störst reallöneutveckling under 2023 var Belgien, men även Nederländerna, Spanien och Portugal låg högt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV