Radar · Djurrätt

Australien fasar ut export av levande får

Stor lastbåt

Australiens regering har meddelat att man kommer att fasa ut export av levande får till havs under en femårsperiod. Senast den första maj 2028 kommer exporten helt att upphöra.

För att undvika att de nya reglerna slår hårt mot vissa företag avsätter regeringen också ett stödpaket på 107 miljoner australiska dollar för att dessa ska kunna lägga om sin verksamhet. Och tidiga åtgärder uppmuntras genom att finansieringen startar nu. 

”Vi vill säkerställa att de som berörs av avvecklingen är välpositionerade, motståndskraftiga och redo när handeln upphör 2028”, skriver regeringen i ett uttalande

Så sent som i februari i år fick frågan stor uppmärksamhet då närmare 17 000 djur blev fast på ett fartyg i australiska hamnen Fremantle mitt i den 40-gradiga värmen. Detta efter att fartyget tvingats vända om på grund av oroligheter i Röda havet.

Djurrättsorganisationer har under många år verkat för att exporten av levande djur ska upphöra, Numera utgör exporten av levande får bara 0,1 procent av landets jordbruksexport. Ändå beskrivs beslutet som historiskt. 

”Även om vi naturligtvis önskar att det var tidigare, erkänner och respekterar vi också regeringens ansvar att beakta alla som påverkas av detta historiska beslut… Med tanke på decennierna av hängivna ansträngningar och opinionsbildning är det förståeligt att vissa tvivlade på om denna handel skulle upphöra under deras livstid. Nu vet vi annorlunda”, skriver Animals international i ett uttalande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV