Radar · Fred

Splittrad stämning inför toppmöte om fred i Ukraina

Förbundsledamoterna Viola Amherd och Ignazio Cassis, Schweiz.

I helgen möts representanter från 90 länder och organisationer i Schweiz för att diskutera utsikterna till fred i Ukraina. Ryssland har uttryckt ointresse för att delta och inte bjudits in till konferensen.

Efter önskemål från Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj åtog sig Schweiz att stå värd för en fredskonferens som kommer att äga rum i helgen, den 15 till 16 juni, på Bürgenstock Resort i kantonen Luzern.

Representanter från 90 länder och organisationer kommer att delta, bland andra USA:s vicepresident Kamala Harris, Frankrikes president Emmanuel Macron, de nordiska statsministrarna och EU:s utrikeschef Josep Borell. Däremot har inte Ryssland bjudits in till konferensen, och det faktum att även länder som Brasilien och Kina lyser med sin frånvaro bidrar till osäkerhet kring vad mötet ska kunna åstadkomma.

Enligt Schweiz utrikesdepartement är syftet med mötet att ”utveckla en gemensam förståelse för en väg mot en rättvis och varaktig fred i Ukraina”. EU:s utrikeschef Josep Borrell formulerar sig i snarlika termer när han i ett uttalande fastslår att mötet inte är ”en plattform för direkta förhandlingar mellan Ukraina och Ryssland”, utan att det snarare syftar till att ”utveckla gemensamma parametrar för fred bland de deltagande länderna, grundade i internationell rätt och FN-stadgan”.

Inbjudningsbryderi

Ursprungligen var tanken att samtalen skulle utgå från president Zelenskyjs fredsplan om tio punkter, med då flera av dessa i nuläget inte är genomförbara kommer fokus att ligga på matsäkerhet, nukleär säkerhet (i första hand kring kärnkraftverk) och utbytet av krigsfångar, skriver Swissinfo.

För Schweiz innehåller värdskapet fler dimensioner; landet har försökt upprätthålla sin neutrala position i världspolitiken också i fallet med Rysslands invasion av Ukraina, och kritiserats av väst för detta. När man så närmade sig Ukraina genom att i början av året acceptera förslaget att agera värd för fredskonferensen, fick man istället ovett från Ryssland, och utrikesminister Sergei Lavrov ska ha klargjort att man inte ville ha någon inbjudan, varpå arrangörerna fann det bäst att inte skicka dem någon, enligt uppgifter till Swissinfo.

”Lågvattenmärke”

Konferensen har också gett upphov till inrikespolitisk polemik; företrädare för det schweiziska högerpartiet People’s party anser att en toppnivåkonferens inte är rätt sätt att bedriva diplomati på och benämner det ”ett lågvattenmärke för schweizisk utrikespolitik”. Nicolas Walder, från landets gröna parti, kallar det hela för ”en originell idé” och menar att det var fel att inte bjuda in Ryssland:

”Det råder ingen tvekan om att Ryssland har brutit mot internationell rätt och därför inte kan ställa några krav. Men en inbjudan borde ha utfärdats, om inte annat för att blidka dem som ställer sig tveksamma nu”, säger han till Swissinfo.

Mittenpartiets Elisabeth Schneider-Schneiter anser å sin sida att det är bättre att ta ställning och hålla konferensen, hellre än att ingen pratar om fred.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV