Radar · Inrikes

Kriminalvården pressad – går upp i stabsläge

Kriminalvården går upp i stabsläge på grund av den stora platsbristen på anstalter och häkten.

Myndigheten inrättar en nationell stab för att hantera det pressade läget.

Myndigheten har lidit av platsbrist under lång tid, men situationen har förvärrats det senaste året. Nu blir bland annat ett stort antal häktade personer kvar i arrester i stället för att placeras i häkte, eftersom platser saknas.

Enligt Kriminalvårdens prognos kommer platsbristen fortsätta förvärras, vilket gör att arbetet att ta emot häktade och dömda personer blir ännu svårare.