Glöd · Ledare

Sagan om pojken med majblommorna

Kommer ni ihåg Sagan om pojken med majblommorna? Om inte ska jag påminna er: Det var en gång i det kalla och ogästvänliga landet Sverige en pojke som sålde majblommor. Det ovanliga med den här pojken var att han inte bara sålde några få majblommor utan försäljningen översteg 5 miljoner kronor, mycket mer än vad någon någonsin sålt majblommor för tidigare. Pojken, som när han började sälja majblommor hade mötts av många rasistiska påhopp, blev efterhand hyllad av såväl allmänhet som politiker och fick till och med ta emot ett diplom ur drottningens hand.  

Men som i alla sagor fanns det även i denna ett hinder. Pojken och hans familj var statslösa och hade trots tolv år i Sverige fortfarande inte fått något uppehållstillstånd. När pojken fick frågan vad han skulle göra för den halva miljonen som han själv fick behålla på majblommeförsäljningen svarade han att han ville köpa ett uppehållstillstånd.

Nu är det här ingen saga, även om det kan låta som en. Pojken heter Murhaf Hamid och för en vecka sedan stod det klart att han och hans familj äntligen får stanna i Sverige på grund av stark anknytning. Snipp snapp snut så var … eller?

För Murhaf verkar den här sagan sluta lyckligt. Men alla papperslösa barn har inte samma tur i Migrationsverkets lotteri. Enligt Fridh advokatbyrå, som har företrätt Murhaf i migrationsprocessen, krävs det i dagsläget cirka fjorton år i papperslöshet för att det ska räknas som att ett barn har särskild anknytning till Sverige, vilket i bästa fall kan leda till uppehållstillstånd. Men inte ens efter den tiden är det säkert att man får stanna. 2017 kom det dessutom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som slog fast att kommunerna inte har någon skyldighet att ge försörjningsstöd till papperslösa, inte ens om det handlar om att undgå en akut nödsituation. Detta har gjort att allt fler papperslösa barnfamiljer har fått det allt tuffare de senaste åren. 

En flicka som inte verkar ha samma tur som Murhaf är nioåriga Lisa. Trots att hon är född i Sverige och har levt större delen av sitt liv här med svenska vårdnadshavare vill Migrationsverket att hon ska utvisas ensam till Albanien. Nu har visserligen en man i Albanien uppgett att han är Lisas pappa och säger att han vill ta över vårdnaden av henne, men han har inte kunnat styrka det med några dokument, och Lisa har själv inga minnen av mannen. Trots att fallet med Lisa har lett till både stora demonstrationer och över hundra JO-anmälningar står Migrationsverket fortfarande fast vid sitt beslut.

Fallen med Murhaf och Lisa visar hur besynnerliga och godtyckliga Migrationsverkets beslut kan vara. Den ena har turen att få stanna, den andra ska utvisas till varje pris. 

Egentligen borde det vara mycket enkelt: låt alla barn som så önskar få stanna i Sverige. Oavsett hur många majblommor de säljer.

En korrekturändring i texten är gjord den 13 april kl 10.54. /Syre


Sagan om Murhaf slutar lyckligt.

De flesta liknande sagor har olyckliga slut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV