Radar · Miljö

Adjö till oljepannan – senast 2040

Nya hus bör vara utsläppsfria år 2030. De sämsta offentliga byggnaderna ska renoveras till samma år. Och till 2040 ska alla värmepannor som drivs med fossila bränslen ha fasats ut.

Detta slås fast i EU:s nya regler för minskade utsläpp och minskad energiförbrukning från byggnader, som EU-parlamentet slutligt röstade igenom på tisdagen. 370 röster var för, 199 mot och 46 lades ned.

Reglerna har varit omdiskuterade efter oro för kostsamma renoveringar för vanliga husägare, vilket dock slipats ner i processen. Exempelvis gäller renoveringskraven inte bostadshus och undantag kan även ges för jordbruksbyggnader, kyrkor och k-märkta eller kulturhistoriskt viktiga hus.

Det hindrade ändå inte italienska ytterhögerledamoten Angelo Ciocca från att protestera högljutt med en visselpipa efter omröstningen – vilket till sist fick honom utkastad ur parlamentslokalen.