Krönikor · Krönikan

Oppositionen kan skapa en mindre-jobb-mer-liv-valrörelse 2026

Hur skulle ditt liv se ut om du hade mer tid för familj, vänner och dig själv? Vi glömmer ofta bort att många av samhällets mest bärande yrken är sådana där de som arbetar inte har lyxen att leva ett normalt liv. Tid, denna oersättliga resurs, är något vi alla värderar högt. För vissa är tid en verklig bristvara, en ständig kamp mot klockan för att hinna med både arbete och privatliv.

Det är inspirerande att Kommunal nu vill att vi ska arbeta mindre. Medan byggjobbare och metallare har lyckats få till kortare arbetstid genom avtalsvägen, har många andra yrken inte haft samma möjlighet att ta den fajten för majoriteten. En ny Novus-undersökning visar att 72 procent av svenskarna vill se en förkortning av arbetstiden, men högerns motstånd kvarstår.

Tidigare har Vänsterpartiet och Miljöpartiet varit de främsta förespråkarna för kortare arbetstid, men nu har även Socialdemokraterna börjat ta frågan på allvar. Med Socialdemokraternas engagemang ökar chanserna för att detta ska bli verklighet. Ju fler partier som står bakom, desto större sannolikhet är det att vi faktiskt får en förändring för de som verkligen bidrar mest till samhället. Nej, det är inte kapitalet som bidrar mest. Den som tror det är den som hejar på typer som kändiskrögaren Johan Jureskog när de, från sina arkitektritade villor vid Saxarfjärden i Stockholms skärgård, hävdar att Sverige befolkas av slöfockar och att minimilönerna är för höga.

På 70-talet såg alla partier utom Moderaterna arbetstidsförkortning som det naturliga steget efter införandet av 40-timmarsveckan. Men trots att en majoritet av befolkningen fortfarande önskar kortare arbetstid så har beslutsfattarnas åsikter svängt. Projektet att skapa fler jobb har visserligen lyckats generera nya varor och tjänster, men det har också lett till en konstant arbetslöshet på runt 6 procent sedan 90-talet, med en förväntad ökning till 9 procent, enligt Riksbanken. Detta innebär att fler människor står utanför arbetsmarknaden, med allvarliga konsekvenser för samhället.

Denna fråga har potential att bli stor i Sverige, liksom i andra länder. Särskilt unga människor, som är engagerade i klimatfrågor och hållbart arbetsliv, stödjer idén om kortare arbetstid. Trots att vissa partier inkluderar detta i sina partiprogram, saknas det en aktiv drivkraft för att genomföra beslut. Fler fackföreningar, särskilt inom SACO, har lyft frågan, men det krävs kongressbeslut och politisk vilja för att driva igenom förändringar.

Vår självbild som ledande inom arbetsfrågor ifrågasätts när vi jämför oss med andra länder. I Norge och Danmark har man kortare arbetsveckor, medan vi i Sverige fortfarande håller fast vid 40-timmarsveckan. Regeringen, som är selektivt besatt av den danska ”piskan”, vågar inte titta på Danmarks kortare arbetsveckor utan kopierar istället deras repressiva politik. Det är dags att vi tittar på vad mer vi kan ta inspiration från i Danmark än hur hårdhänta de kan vara och hur de gör livet svårt för invandrare.

Argumenten mot kortare arbetstid, som att det skulle vara ”flum” eller att ingen skulle jobba inom välfärden, håller inte. Problemet ligger snarare i att vi har en brist på arbetskraft inom vissa sektorer, som sjukvården, där personalen flyr på grund av höga arbetsbelastningar. Samtidigt förväntas vi arbeta längre på grund av ökad livslängd, en analys som ignorerar de ekonomiska tillgångarna som hamnar i kapitalägarnas händer.

Debatten om arbetstid har ofta hamnat i ett konfliktläge mellan arbetskritiker och arbetsromantiker, men det finns ingen motsättning mellan att ha meningsfulla jobb och att vilja ha mer fritid. En genomsnittlig arbetare producerar idag dubbelt så mycket som när 40-timmarsveckan infördes, så möjligheterna att lägga om finns. Jag tvekar inte på att det kommer att finnas många konflikter inom en rödgrön opposition i den kommande valrörelsen men det här hoppas jag verkligen att de kan samla sina trupper kring.

Det är dags att driva frågan om kortare arbetstid på allvar inför riksdagsvalet 2026.  Det är dags att rödgröna tar initiativet och skapar en förändring som möter de moderna utmaningarna i arbetslivet och samhället för vanligt folk.

Att TV4:s trollfabriksgranskning har legat som en blöt filt över valrörelsen.

Twitter. Ses vi på Threads istället?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV