Radar · Utrikes

Här är de tio sämsta länderna för arbetare

kille på cykel bär på bröd

De grundläggande rättigheterna i arbetslivet fortsätter internationellt att försämras. Det visar världsfacket ITUC årliga sammanställning Global rights index 2024, som kartlägger hur mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. Särskilt illa är det i de tio värsta länderna.

151 länder har granskats och betygsatts utifrån 97 kriterier, med utgångspunkt från rättspraxis och FN-organet ILO:s konventioner.

Vad som framgår är att utvecklingen har bromsat in och rent av backar. Yttrandefriheten är utsatt för hårt tryck och att arbeta fackligt kan kosta en livet, skriver Union to union, där bland andra TCO, LO och Saco ingår.

– Årets siffror är mycket oroande när den svenska regeringen länkar samman bistånd och utrikeshandel. Svenska företag vill investera på stabila marknader med fungerande samarbeten mellan arbetsmarknadens parter. Det är viktigt att den svenska regeringen står upp för arbetstagares rättigheter och Sverige som biståndsaktör måste stärka det fackliga utvecklingssamarbetet, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på Union to union, i ett pressmeddelande.

Tio sämsta

Tio sämsta länderna för arbetstagare är Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypten, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filippinerna, Tunisien, och Turkiet.

Det är också tydligt att utvecklingen i Europa visar på den största tillbakagången i arbetares rättigheter sedan Union to union började göra sina globala index för elva år sedan. Försämringar som lyfts fram är bland annat hur regeringen i Finland har urholkat strejkrätten, och att hur regeringen i Schweiz lade sig i en trepartsmedling.

– Vi ser hur den negativa globala utvecklingen för mänskliga rättigheter i arbetslivet går hand i hand med demokratins tillbakagång. Detta krympande demokratiska utrymme drabbar många av våra samarbetspartners runt om i världen som trots stora risker fortsätter sitt fackliga engagemang, säger Maria Nyberg.

Här kan ni läsa hela rapporten.

Global rights index 2024

Arbetstagare greps eller fängslades i 74 länder jämfört med 69 länder år 2023.

Arbetstagare utsattes för våld i 44 länder och 22 fackligt aktiva dödades i 6 länder.

43 procent av länderna begränsade yttrande- och organisationsfriheten, en försämring jämfört med 2023.

75 procent av länderna i rapporten förhindrade arbetstagare att gå med i facket, en förbättring jämfört med 2023.

87 procent av länderna har inskränkt strejkrätten vilket är i samma nivå som 2023.

Union to union

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV