Radar · Miljö

Nord Stream läckan ska inte ingå i Sveriges utsläppssiffror

Sveriges territoriella utsläpp uppgick till 45,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Läckaget av gas från sprängningen av Nord Stream-ledningarna i Östersjön ledde till röda utsläppssiffror för Sverige. Men nu backar Naturvårdsverket, som tidigare sagt att läckaget ska räknas med i klimatrapporterna som skickas till EU och FN varje år.

Sabotaget skedde delvis i Sveriges ekonomiska zon. Men en utredning har visat att Sverige, enligt FN:s havsrättskonvention, inte har ”jurisdiktion över rörledningar för transport av fossilgas inom den exklusiva ekonomiska zonen”, skriver Naturvårdsverket.

Utsläppsökningen till följd av sabotaget hade kunnat leda till klimatböter i EU.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV