Radar · Miljö

Estland planerar att återställa 25 000 hektar våtmark

Estland ska återställa våtmarker och torvtäkter som har exploaterats eller dikats ut.

De 25 000 hektar mark i Estland som berörs i planerna ska vara återställda fram till 2050. De totala kostnaderna är inte beräknade men bidrag till återställandet kommer från EU.

Det rör sig om områden som tidigare har varit våtmark men som har dikats ut. Arbetet med att återställa våtmarker har pågått under två decennier och har hittills kostat runt 400 miljoner kronor, där Estland även har fått bidrag från olika EU-fonder och program som Life, rapporterar Eurovision, ett nyhetssamarbete mellan europeiska public service-bolag.

– Arbetet med att återställa våtmarker är finansierat av EU:s skattebetalare eftersom våtmarker skapar möjligheter för väldigt viktiga ekosystem, säger Antti Tooming, som arbetar med biodiversitet och miljöskydd på Klimatdepartementet i Estland.

Han berättar att våtmarker och myrar har en viktig funktion som kolsänkor men att de bara fungerar när de är våta, vilket gör återställandet så viktigt. Torrlagda våtmarker och områden som tidigare har varit torvtäkter är också benägna att drabbas av bränder, vilket i sin tur släpper ut koldioxid och förorenar luften.

Mest statlig mark

Estland har runt 1,38 hektar med utdikade områden, men alla våtmarker kommer inte att återställas utan bara en del, mestadels på statlig mark. Planen är att återställa 25 000 hektar våtmark fram till 2050.

Oftast behöver inte miljövårdarna göra så stora ingrepp för att återställa våtmarkerna, utan det sköter naturen själv. Återställande märks inte så mycket förutom för människor som bor eller äger land i närheten, skriver Eurovision.

Antti Tooming berättar att myndigheterna samarbetar med berörda parter, samtidigt som de återställda våtmarkerna kommer att utgöra områden för hotade arter som svart stork och tjäder.

Fakta: Våtmarker i Estland

Det finns mer än 1,38 miljoner hektar dränerade och utdikade våtmarker, varav 748 000 hektar är skog och 637 000 hektar jordbruksmark.

Torv utvinns på ungefär 13 000 hektar mark, samt 9371 hektar övergivna eller avslutade torvtäkter. Trenden pekar på allt mindre utvunnen torv.

Eurovision