Radar · Miljö

De tolv klimataktivisterna på E4:an frias från sabotage

De aktivister som blockerade motorvägen ut från Stockholm 2022 frias från sabotage av Solna hovrätt.

Svea hovrätt friar de tolv aktivisterna som hade limmat fast sig på E4:an i en klimatprotest från sabotage. Däremot döms de för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Aktivisterna blockerade trafiken vid E4:an i höjd med Solna i augusti 2022. Det ledde till milslånga köer och att en ambulans fastnade i trafiken och blev försenad. Dock dog ingen i ambulansen.

Protestaktionen uppmärksammades stort och ledde till flera debatter. Tolv klimataktivister åtalades och dömdes för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten av Solna tingsrätt. Domen blev villkorlig dom och skyddstillsyn.

Ny dom av hovrätten

Men under fredagen kom Svea hovrätt med en ny dom. Rätten anser att blockaden av trafiken inte var en så allvarlig störning att de ska dömas för sabotage. Den andra delen om ohörsamhet mot ordningsmakten står dock kvar.

– Även om aktionen medförde en stor olägenhet för många anser hovrätten att agerandet inte inneburit en sådan betydande störning att det kvalificerar som det allvarliga brottet sabotage, säger tf hovrättsassessorn Erik Silvén Möller i ett pressmeddelande, rapporterar SVT Nyheter.

Hårda straff

Åtalet och häktingarna av aktivisterna var också första gången som klimataktivister har häktats efter fredliga demonstrationer, skriver Återställ våtmarker på sin webbsajt.

Häktningarna uppmärksammades av flera organisationer för mänskliga rättigheter som menade att de svenska lagarna inte längre står i proportion till straffen för handlingarna. Bland annat skrev företrädare för Amnesty, Civil rights defenders och Greenpeace en debattartikel i Dagens nyheter att demonstrationsrätten måste ses som ”en central byggsten i vår demokrati”.

De åtalade aktivisterna menade i sitt försvar under rättegången att deras aktion ryms under demonstrationsfriheten och att det akuta läget i klimatkrisen gör att de har handlat i nöd.

Här resonerade Svea hovrätt att den har tittat på ett uttalande från Högsta domstolen som gör gällande att det är ytterst sällsynt att en gärning kan anses tillåten med hänvisning till hot mot mer övergripande intressen.

– Hovrätten har inte funnit skäl att göra någon annan bedömning, säger Erik Silvén Möller, rapporterar SVT Nyheter.

Fortsätter med protester

Återställ våtmarker har redan meddelat att domen inte kommer att förändra deras kommande klimatprotester. Tvärtom planeras flera stora aktioner den närmaste tiden. Bland annat en demonstration där aktivister tänker stänga ned Centralbron i Stockholm den 27 april, något som också skedde förra året.

– Redan nu är vi ute flera gånger varje dag. Vi kommer att fortsätta precis som förut för att läget är akut och vi står mitt i en klimatkatastrof och måste agera på det nödläge vi ser framför oss, säger Pontus Bergendahl, aktivist i organisationen Återställ våtmarker, till P4 Stockholm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV