Radar · Basinkomst

Två stora kongresser om basinkomst i sommar 

Biens årliga kongress anordnas i Bath, England i augusti.

För första gången anordnas en stor regional kongress om basinkomst i Latinamerika. Datumet för den blir 17-19 juli. Platsen är Costa Rica, men kongressen sänds även digitalt. Drygt en månad senare anordnar nätverket Bien (Basic income earth network) sin årliga kongress. Denna gång blir det i Bath, i Storbritannien, den 29-31 augusti, och där forskare vid universitetet i Bath är involverade. Temat är basinkomst och socioekologisk omställning. Även denna kongress sänds delvis digitalt.