Radar · Fred

Kraven efter Natomedlemskapet – ”Ta avstånd från kärnvapen”

I dag hissas svenska flaggan vid Natos högkvarter i Bryssel.

När Sveriges flagga i dag hissas utanför Natos högkvarter vill flera freds- och miljöorganisationer påminna om vad medlemskapet i en kärnvapenallians kan komma att innebära. Svenska freds höll en pressträff tillika symbolaktion där man inskärpte att garantier i dag saknas för att Sverige ska förbli ett kärnvapenfritt territorium.

Den 7 mars inträdde Sverige i Nato och i dag hissas den svenska flaggan vid alliansens högkvarter i Bryssel. Samtidigt håller Svenska freds en kombinerad pressträff och symbolaktion utanför utrikesdepartementet i Stockholm med syftet att påminna om kärnvapenhotet, något som man ogärna påminner sig om av uppslutningen att döma.

Svenska freds ordförande Kerstin Bergeå formerar sig ändock tillsammans med sina kollegor bakom rekvisita i form av en missil som lånats in från Greenpeace, och som i dag försetts med frågetecken för att illustrera de oklarheter man tycker råder i kärnvapenfrågan kopplat till Natomedlemskapet. Vad som står klart är att Sverige gått in i alliansen utan förbehåll och ställer sig bakom Natos kärnvapendoktrin.

– Vi vill uppmärksamma allmänheten på att vi fortfarande inte har någon garanti för att kärnvapen inte kan föras in, transporteras inom eller utplaceras på svenskt territorium. För det krävs en lag och inte enbart politisk retorik, säger Kerstin Bergeå.

Fullt möjligt med nationella lagar

För närvarande är det Vänsterpartiet och Miljöpartiet som har uttalat att de vill se en lagstiftning på området, medan det i andra lägret brukar heta att en sådan inte behövs, eftersom det inte finns några sådana krav på medlemsländerna, men att det kan vara på sin plats med en policy. Danmark och Norge har exempelvis en policy om att inga kärnvapen får föras in i landet i fredstid – i krigstid kan dock en sådan policy omprövas. Spanien, Litauen och Finland har å andra sidan egna nationella lagar mot placering av kärnvapen på sitt territorium.

– Vi kommer fortsätta ligga på för att få upp frågan på den politiska agendan, säger Kerstin Bergeå.

Avstå från övningar

Svenska freds vill också att vi gör som Norge och uttryckligen säger att Sverige inte kommer att delta i några övningar med kärnvapen, eller planering för användning av kärnvapen. Utöver det vill man även att en skrivning om kärnvapenförbud förs in i DCA-avtalet, det militära avtal som ingåtts med USA och som ger USA tillgång till svenska baser och lagringsmöjlighet av vapensystem i Sverige.

Även Greenpeace, Svenska läkare mot kärnvapen, Kristna fredsrörelsen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet står bakom kraven, som de tillsammans formulerat i en debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet dagen efter att medlemskapet var ett faktum.

– Som nybliven medlem i Nato måste Sverige på alla sätt det går ta tydligt avstånd från kärnvapen och säkerställa att massförstörelsevapen inte används i vårt namn, säger Kerstin Bergeå.