Radar · Miljö

Här är hoten som Europa inte är redo att möta

Europa är redan drabbat av klimatförändringarna, menar miljöbyrån EEA.

Extremvärme, torka, översvämningar och bränder. Det drabbar redan Europa i klimatförändringens spår – och värre kan det bli om inte samhället förbereder sig bättre, varnar EU:s miljöbyrå EEA.

– 2023 var det varmaste året som har uppmätts. Ett stort antal extrema händelser rapporterades från Europa och andra platser i världen, till exempel översvämningar, bränder och värmeböljor, säger EEA:s chef Leena Ylä-Mononen på en pressbriefing.

– Det är det nya normala och borde vara en väckarklocka.

Men trots att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter är de europeiska samhällena inte tillräckligt förberedda på de faror som kan uppstå till följd av klimatförändringen. EU:s miljöbyrå har identifierat 37 klimatrisker inom fem områden: ekosystem, mat, hälsa, infrastruktur samt ekonomi och finans.

”Här för att stanna”

Slutsatsen är att många av hoten växer snabbare än vad samhällets anpassning gör.

– Vi måste göra vårt yttersta för att få ner utsläppen av växthusgaser. Men oavsett vad vi gör så är effekterna här för att stanna, det kräver effektiv anpassning och bättre förberedelser från samhället, säger Ylä-Mononen.

Riskerna ser lite olika ut i olika delar av Europa. En huvudvärk för Sverige är att fästingburna sjukdomar sprider sig norrut och att risken för bränder växer i skogen.

– Sverige har haft ett antal skogsbränder på senare år som varit mycket mer omfattande än vad vi tidigare har sett. Det kräver långsiktiga planer. Risken för översvämningar ökar också, säger Hans-Martin Füssel, klimatanpassningsexpert vid EEA.

Mer än hälften av de identifierade klimatriskerna i Europa kräver ökade åtgärder och åtta bedöms vara särskilt akuta, enligt EEA. Det handlar bland annat om behovet av att skydda invånare mot värmeböljor men också om att bevara marina och kustnära ekosystem och skydda människor och infrastruktur från översvämningar och bränder.

Dyra extremväder

Europas ekonomi och finansiella system står också inför ett antal risker. Extremväder kan göra försäkringar dyrare och påverka ekonomiska tillgångar och bostadslån negativt. Livskraften i EU:s solidaritetsfond bedöms redan vara kritiskt hotad på grund av kostsamma översvämningar och skogsbränder de senaste åren.

De politiska åtgärderna går inte tillräckligt snabbt, varnar EEA.

– Det är bråttom att mer aktivt förbereda våra samhällen på ett ändrat klimat och de risker som det innebär. Medlemsstaterna jobbar redan med det här, men vi kan och vi måste göra ännu mer för att få till mer kraftfull lagstiftning, säger Ylä-Mononen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV