Glöd · Debatt

Tala klarspråk om klimatkrisen

Romina Pourmokhtari

Regeringen borde driva omställningen framåt – det är kris nu, och det är tid att handla, inte att utreda medan utsläppen fortsätter att öka, skriver Örjan Svane.

Det är lätt att tappa modet när regeringen skjuter upp klimatomställningen till en obestämd framtid. Som motvikt tänker jag på vad Greta Thunberg skrev: ”För mig är inte hopp något som ges till en – det är något man måste förtjäna och skapa.” Här är mitt försök att skapa hopp för mig och andra.

Statsminister Kristersson, du kallar klimatpolitiska rådets forskningsbaserade kritik ”åsikter”. Det är oärligt och farligt. Klimatminister Pourmokhtari, du upprepar envist att regeringens plan för klimatomställningen är heltäckande, trots att forskare visat på stora brister och motsägelser. I stället borde ni tala klarspråk om klimatkrisen och aktivt driva omställningen. Ni vet ju att omställningen får ta högst 20 år, annars får vi irreversibla negativa effekter. Det är kris nu, inte tid för år av utredningar med under tiden ökande utsläpp. 

Regeringen leder klimatomställningen genom att övertala, samordna och styra. Sedan pandemin vet ni hur man talar klarspråk när det är kris. Vänd er direkt till omställarna – de medborgare, företag och organisationer som kan minska sin egen klimatpåverkan. Uttryck er så att de inser att det finns hopp, om de agerar här och nu. En del omställare är svåra att nå. Använd därför alla samhällets styrmedel: Informera och övertala, subventionera och beskatta, styr med lagar och förordningar.

Er plans ”nettonollutsläpp” gör inte Sverige klimatneutralt, det blir vi först när alla omställare har minskat all klimatpåverkan de rår över till noll. Ta med också konsumtionen, dess klimatpåverkan är större än den i er nuvarande plan, och omställarna har rådighet över den. 

Ta hänsyn till den tröghet och det motstånd som finns: Omställningen av fysiska strukturer tar lång tid och påverkar i sig klimatet. Att ställa om vanor och rutiner har ett annat slags tröghet. Ni måste tala klarspråk även om detta, på ett sätt som inte leder till uppgivenhet.

Omställningen underlättas av att ni kan rikta styrmedlen till några få företagsledare och några procent av medborgarna, höginkomsttagarna, som tillsammans rår över huvuddelen av klimatpåverkan. Före 2030 behöver ni knappast involvera majoriteten av medborgarna.

Samhället har klimatkris och ni ministrar har nyckelroller för att hantera krisen. Driv omställningen, förmedla även obekväma sanningar. Visa omställarna deras rådighet. Ge oss alla hopp, så utnyttjar vi vårt handlingsutrymme.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV