Radar · Miljö

Affärsvärlden söker sponsorer för granskning av ”grön planekonomi”

Northvolt batterifabrik i Skellefteå

Tidningen Affärsvärlden söker sponsorer och vill samla in 2 miljoner kronor för att granska det man beskriver som ”den gröna planekonomin”, rapporterar tidningen Journalisten

I en ledare skriver Affärsvärldens chefsredaktör Peter Benson att tidningen ska göra ”en ambitiös specialsatsning på att belysa områden där den gröna planekonomin skadar samhällsekonomin utan meningsfull påverkan på klimatet”. Målet, menar han, är att ”påverka de finansiella och politiska besluten i en riktning som gynnar Sverige som helhet och inte bara vissa särintressen”.

I ledaren skriver han att behovet av granskning gäller inte minst de enorma industriprojekten i och runt Norrbotten. Han jämför också det han kallar för ”den gröna planekonomin” med tidigare satsningar i exempelvis Sovjetunionen eller i ”Kina under Mao Tsetung”.

”Inte på så vis att den gröna planekonomin leder till svält och slavarbete. Men det finns andra likheter. Goda föresatser, prestigedriven plakatpolitik och centralt beslutade ”femårsplaner” som siktar mot orealistiska mål”, tillägger han.

– Jag är inte kritisk till den gröna omställning per se. Klimatförändringarna är verkliga. Däremot tycker jag mig ana, och det finns många kloka personer som verkar dela den uppfattningen, att det under grön flagg finns ganska många insatser och åtgärder som inte är ändamålsenliga. Om ändamålet är att komma till rätta med miljöproblem eller klimathot så uppnås de inte på ett bra sätt via alla de åtgärder som ligger på bordet, säger Peter Benson till tidningen Journalisten.

På frågan om tidningens satsning riskerar att uppfattas som att de går sina – eventuellt anonyma – sponsorers ärenden svarar Benson att de ”går läsarnas ärenden”.

– Vi skriver om saker som är sanna, relevanta och intressanta och det här området uppfyller med råge de kriterierna. Sponsorerna kommer inte att ha någon inblick eller möjlighet att påverka det vi skriver. Något annat är det inte tal om, säger Peter Benson till Journalisten.

Batteritillverkaren Northvolt är ett av företagen som passar in i beskrivningen på de gröna satsningarna i norr. Northvolts kommunikationschef Anders Thor säger till Journalisten att de ser flera problem med Affärsvärldens satsning. 

– Kommer Affärsvärlden att säkerställa att det inte är Northvolts konkurrenter som sponsrar de negativa artiklarna? I annat fall blir det här egentligen bara ett verktyg för våra konkurrenter att betala för negativa artiklar om oss i svensk affärspress.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV