Radar · Miljö

Tumlaren ska räknas på nytt i Östersjön

tumlarfena i vatten

Den akut hotade tumlaren i Östersjön ska inventeras för första gången på tolv år. Då räknades cirka 500 individer, men arten är så sällsynt att man måste ta till speciella metoder.

Tumlaren har räknats en gång förut, för tolv år sedan, och då fann man populationen var 500 individer. Denna gång leds det internationella projektet av forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Östersjötumlarna är så sällsynta att de inte kan räknas med traditionella metoder. För att hitta så få tumlare över ett så stort område är forskarna tvungna att ta till andra metoder än att bara observera dem från båt eller flygplan. Denna gång kommer man att försöka snappa upp ljud under vattnet med speciellt utvecklad tumlarklickdetektorer.

Den första juli läggs de första detektorerna ut i vattnet och ska ligga i under ett år. Det rör sig om 200 mätstationer, varav 100 ligger inom svenskt vatten eftersom tumlarens viktigaste områden är här, skriver Naturhistoriska riksmuseet.

– Vi har mycket dålig kunskap om vilka faktorer som styr tumlares utbredningsmönster. Därför vill vi undersöka om det finns kopplingar mellan olika bytesarter och tumlares förekomst. Detta kan också ge insikter i hur Östersjön behöver förvaltas för att hela ekosystemet ska må bra, säger Kylie Owen, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, i ett pressmeddelande.

Samla klickljud

Forskarna kommer inte bara att samla in ljuden utan även göra andra experiment, bland annat skicka klickljud genom vattnet för att se hur långt de går att höras, samt att mäta hur ofta tumlare ekolokalisera genom att fästa instrument på tumlarna.

Dessutom kommer forskarna att samla in vattenprover tas för att mäta förekomst av genetiskt material i form av DNA från fisk. Detta är ett pilotexperiment för att testa om metoden är lämplig för att kartlägga bytesarter för till exempel tumlare och säl, skriver Naturhistoriska riksmuseet.

Inventeringen samlar länder från runt Östersjön, bland annat kommer Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Estland att medverka.

Syre har tidigare rapporterat om läget för tumlaren. Internationellt sett har populationen halverats enligt data hämtad från fem inventeringar från 2005 till 2022. Den främsta orsaken som pekas ut är att tumlare fastnar i fiskegarn och drunknar.

Tumlarna är också utsatta för miljögifter där höga halter har uppmätts i kalvar, vilket kan rubba deras immunförsvar och reproduktionsförmåga. Även klimatförändringarna tros vara ett hot, då de rubbar ekosystemen i havet, skriver Syre.

Östersjötumlaren och inventeringen

Tumlare är en liten tandval som sällan blir mer än 12 år gammal.

På sommaren samlas Östersjötumlarna kring Hoburgs bank och Norra och Södra Midsjöbanken.

På vintern sprider de ut sig mer längs kusterna och i sydvästra Östersjön. Tumlare parar sig på sensommaren. Kalvarna föds på försommaren och dias i 8-10 månader.

Vid den senaste inventering som pågick 2011-2013 beräknades antalet Östersjötumlare till endast omkring 500 individer.

Den nya tumlarinventeringen, som pågår 1 juli 2024-30 juni 2025, finansieras av de medverkande länderna, i Sverige av Havs- och vattenmyndigheten.

Naturhistoriska riksmuseet
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV