Radar · Fred

Toppmöte kräver öppna vägar för bistånd till Gaza

Humanitarian responde for Gaza, på vägg bakom män vid bord

En konferens om hur humanitär hjälp ska kunna nå krigets offer i Gaza hölls i dag i Jordanien. Bland annat deltog FN:s generalsekreterare António Guterres och USA:s utrikesminister Anthony Blinken, som utlovade nya miljarder i bistånd.

På tisdagen har ett möte om bistånd till Gaza hållits, på initiativ av Jordanien, Egypten och FN. Under rubriken “Call for action: Urgent humanitarian response for Gaza” har bland annat FN:s generalsekreterare António Guterres talat, där han uppmanar till vapenvila och säkra vägar för humanitär hjälp. Han understryker FN-organet Unrwas roll både i detta akuta läge men också för återuppbyggnad och människors rehabilitering när striderna upphört.

EU:s kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering, Janez Lenarčič, konstaterar att ”trots hjälporganisationers alla ansträngningar de senaste åtta månaderna […] så har mängden bistånd som tillåts komma in i Gaza sjunkit till oacceptabla nivåer”.

Kräver framkomliga vägar

Under mötet har deltagarna diskuterat åtgärder och prioriteringar i tre grupper. Man åberopar bland annat FN:s resolution 2720, om ökat bistånd till Gaza.

– Alla gränsövergångar som arbetsgruppen identifierat måste vara öppna och fungera fullt ut, sa Martin Griffiths, undergeneralsekreterare för humanitära frågor och nödhjälpskoordinator i FN, i sin redovisning av dagens arbete.

Den andra arbetsgruppen preciserade fler krav på samma område, bland annat framkomliga vägar och röjning av explosiv ammunition, obehindrad passage för att distribuera bistånd och slutligen, tillräckliga och förutsägbara flöden av bränsle och prioriterat bistånd, ”if you wouldn’t mind”.

Den tredje gruppen fokuserade på Gazas återuppbyggnad och betonade vikten av redan nu planera för denna, ”även om det ter sig surrealistiskt”.

Både bistånd och vapen från USA

Flera statsöverhuvuden har deltagit i mötet, bland andra Palestinas president Mahmoud Abbas och USA:s utrikesminister Anthony Blinken, som återigen är på besök i området. I går måndag mötte han Israels premiärminister Benjamin Netanyahu för att försöka få till en vapenvila. Under konferensen i Jordanien utlovade Blinken 404 miljoner dollar (drygt 4,2 miljarder svenska kronor) i amerikanskt stöd till palestinier i Gaza, rapporterar TT.

Samtidigt kritiseras president Joe Biden för sina planer på att förse Israel med vapen; nyligen har organisationen NAACP (The National association for the advancement of colored people), en av USA:s äldsta och mest inflytelserika civilsamhällesorganisationer, uppmanat Biden att stoppa vapenleveranserna, vilket bland annat Reuters rapporterat om.

Artikeln har uppdaterats kl. 18.19 med styckena om Blinken och Biden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV