Glöd · Debatt

Skapa förutsättningar för framtidens hållbara mat

Köttbullar av odlad lammfärs med grillade tomater, vitlök och sallad.

Labbkött kan revolutionera köttindustrin, men de gröna och vänstern i EU-parlamentet är emot, skriver Hedvig Lindgren och Viktor Karlsson. De anser att det är rädsla och missförstånd som står i vägen.

DEBATT. 13 av EU:s jordbruksministrar har lämnat in en gemensam skrivelse som var kritisk mot labbkött. Det ska ses som ett svar på det växande intresset för labbkött som ett hållbart alternativ till traditionellt kött. Labbkött, producerat från djurceller i ett laboratorium, har potential att revolutionera köttindustrin. Det ger möjligheten att producera kött utan de miljömässiga och etiska problem som är förknippade med djuruppfödning, såsom växthusgasutsläpp, markanvändning och djurvälfärdsfrågor.

Producenter av labbkött har fått produkter godkända i länder som Singapore och USA, men i Europa verkar många politiker vara rädda för framtiden. Italien förbjöd tekniken i höstas med hänvisning till nationell kultur och liknande förslag har lagts fram i Frankrike.

På EU:s jordbruks- och fiskeråd den 23 januari presenterade sedan Italien, Frankrike och Österrike en labbköttskritisk skrivelse som var underskriven av ytterligare tio länder. Tillsammans har dessa 13 länder tillräckligt många röster för att i framtiden kunna stoppa företag som vill börja sälja labbkött på den europeiska marknaden.

Sverige var lyckligtvis inte ett av länderna som skrev under, men det gör oss inte till ett föregångsland. Både Nederländerna och Danmark har tagit steg mot att liberalisera lagstiftningen för labbkött och de såg även till att markera mot den bakåtsträvande köttskrivelsen. Sverige borde göra Nederländerna och Danmark sällskap.

Samtidigt som framtiden för europeiskt labbkött är oviss har frågan om genmodifierade grödor seglat upp på agendan i EU. Ny genteknik skulle kunna effektivisera det traditionella jordbruket, som i hög grad är beroende av omfattande markanvändning, vattenförbrukning och kemiska bekämpningsmedel. Med en växande global befolkning och en planet som kämpar med klimatförändringar, är det tydligt att nuvarande metoder inte är tillräckliga. Genmodifierade grödor erbjuder en lösning till många av dessa problem.

Genom genmodifiering kan växter utvecklas för att motstå skadedjur och sjukdomar, vilket minskar behovet av kemiska bekämpningsmedel. De kan också anpassas till svåra växtförhållanden som torka eller salt jord, vilket är avgörande för att säkra matproduktionen i klimatförändringens tidsålder. Tyvärr är EU:s nuvarande lagstiftning så strikt att det bara finns en genmodifierad gröda som har tillstånd att odlas kommersiellt i EU. Det är en sorts majs.

Efter en jämn omröstning den 7 februari gav Europaparlamentet tumme upp till en liberaliserad lagstiftning för en ny generation av genmodifierade grödor. Det är mycket bra. Samtidigt är det tråkigt att den gröna gruppen och vänstergruppen samt stora delar av de socialdemokratiska och nationalkonservativa grupperna röstade nej. Och eftersom ministerrådet inte har hunnit komma överens pekar mycket på att någon ny GMO-lag inte kommer hinna bli klar innan Europavalet i juni.

I strävan efter ett hållbart jordbruk står vi inför en omvälvande förändring i vårt sätt att producera mat. Genmodifierade grödor och labbkött framstår inte bara som framtida möjligheter utan som nödvändigheter för att möta de globala miljö- och matförsörjning utmaningarna.

I Liberala ungdomsförbundets nya rapport om hållbar markanvändning betonas öppenhet för nya smarta innovationer. Genmodifierade grödor och labbkött är två tydliga exempel på tekniker som har potential att göra europeisk livsmedelsproduktion mer effektiv och hållbar, om de bara får chansen. När goda förutsättningar för forskning och entreprenörskap kombineras med ett pris på utsläpp och hänsyn till ekosystem behövs varken detaljregleringar eller riktade stöd.

Trots tydliga fördelar möter alltså genmodifierade grödor och labbkött motstånd och skepticism. Utöver dem som vill kulturkriga eller skydda en specifik näring, finns också en oro kring säkerheten och etiken för dessa tekniker som bör tas på allvar. Det är viktigt att dessa bekymmer adresseras genom transparent forskning och reglering. Men det är också viktigt att inte låta rädsla och missförstånd hindra oss från att utforska och utnyttja tekniker som kan erbjuda lösningar på några av våra mest brådskande problem.

EU är världens ledande miljö- och klimatorganisation och har potential att bli ledande inom utvecklingen och användningen av genmodifierade grödor och labbkött. Framtiden för jordbruket kräver lösningar och öppenhet för nya idéer. Det är dags att vi omfamnar genmodifierade grödor och labbkött som viktiga steg mot ett mer hållbart och effektivt sätt att producera mat.

EU får inte låta bakåtsträvande miljöpartister och italienare stå i vägen för nya smarta lösningar. Det skulle göra att vår kontinent halkar efter. Fokus måste skifta från att skydda gamla traditioner, tekniker och företag till att skapa förutsättningar för framtidens hållbara mat.

Texten är uppdaterad den 12 februari 2024 kl 10.44 med mer information om Europaparlamentets omröstning.