Radar · Fred

Försvarets folkrättsutbildning sågas inifrån

"Under den stora försvarsövningen Aurora våren 2023 så fanns folkrätten med i riktlinjerna för planeringen, men kom sedan över huvud taget inte med i de centrala övningsmomenten", skriver Wedin i debattartikeln.

Det finns stora brister i Försvarsmaktens utbildningar i folkrätt – brister som kan leda till att svenska soldater begår krigsförbrytelser. Det skriver Försvarsmaktens företrädare för utbildning i folkrätt, Krister Wedin, på DN debatt.

Krister Wedin hänvisar till regelbundna uppföljningar av hur Försvarsmakten utbildar sin personal i folkrätt, som ”visar på stora brister i innehåll och omfattning i förhållande till de bestämmelser och krav som finns”.

Han skriver att bristerna omfattar ”såväl värnpliktiga som officerare och civilanställda”, och att det går att ”ifrågasätta om Försvarsmakten lever upp till de utbildningskrav som Sverige har utifrån ratificeringen av ett antal internationella konventioner”.

Om Sverige hamnar i krig ”är risken överhängande att svenska förband begår krigsbrott” eftersom de har för dålig utbildning i vad som är tillåtet, enligt Wedin.

”Skrämmande är också hur flera svenska officerare resonerar. Återkommande hörs kommentarer från yrkesofficerare som under olika utbildningar inom Försvarsmakten eller vid Försvarshögskolan säger att om Sverige blir anfallet så behöver vi inte följa krigets lagar.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV