Radar · Djurrätt

Jägare och rovdjursvänner möts

Vargar

I dag möts representanter för båda sidorna i vargfrågan för första gången på många år, under rovdjurskonferensen i Järvsö. Jägare, lantbrukare, samer och miljöorganisationer träffas för att diskutera olika möjligheter för samexistens mellan rovdjur och människan. Forskning och arbetet med rovdjursförvaltningen presenteras. 

Rovdjurskonferensen pågår under tre dagar. Den arrangeras av Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) i en satsning för att öka samförståndet och minska polariseringen i rovdjursfrågor. Syre rapporterade i september om att WWF satsade 8,2 miljoner på olika rovdjursprojekt, däribland dialog, och att det gjordes upp planer på flera möten mellan bland annat jägare och rovdjursföreningar. 

– Just kopplat till svenska stora rovdjur är det ovanligt att det blir en sådan här satsning. Det är unikt och något vi hoppas kommer att göra avtryck i rovdjurs-Sverige, kommenterade Benny Gäfvert rovdjursexpert på WWF. 

Under konferensen i Järvsö presenteras bland annat forskning, vad som händer i EU och den svenska rovdjurspolitiken diskuteras. Det inledande passet avslutas med en rapportering från Naturvårdsverket och Mona Hansers, chef för viltanalysenheten. 

– Just nu finns det otroligt mycket som händer i rovdjursförvaltningen, säger hon i sin presentation.

”Får fortsätta vänta”

Mona Hansers nämner den nationella förvaltningsplanen för rovdjur som många väntar på och berättar att hon fått många frågor om Naturvårdsverket kommer att presentera ett nytt referensvärde för varg när regeringsuppdraget redovisas i sommar. 

– Ni får fortsätta vänta, säger Mona Hansers och förklarar att mycket arbete återstår. 

Snart hålls ett nordiskt samarbetsmöte om rovdjursfrågan och ett möte med nationella rovdjursrådet.   Det svenska referensvärdet för varg ska rapporteras in till EU först nästa år, som en del av en rapportering av referensvärde för alla arter. Fram tills dess är det 300 som gäller. Regeringsuppdraget som ska redovisas i sommar gick inte ut på att ta fram ett nytt referensvärdet utan att se om det skulle vara möjligt att sänka det till nedre spannet av 170–270 individer, vilket är den nivån för varg som riksdagen har beslutat om. Mona Hansers kommenterar att en lägre förvaltningsnivå kräver flera åtgärder och större risker för vargens fortsatta bevarande. 

Högre än miniminivån

Naturvårdsverkets utredning av en miniminivå för den svenska vargen presenterades nyligen vid ett seminarium. Svenska Rovdjursföreningen uttalar i ett pressmeddelande att forskarna som utfört analyserna var mycket tydliga med att ett referensvärde för gynnsam bevarandestatus måste vara mycket högre än miniminivån, som forskarna menar är möjlig i intervallet 170–270 individer.

Magnus Orrebrant, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen, kommenterar:

– Jag ser inte att forskningsrapporterna kommer att bädda för den sänkning av vargstammen som regeringen vill, utan att vargstammens hälsa allvarligt riskeras. De skandinaviska vargarnas hälsa är idag mycket sämre än 2015 med exempelvis högre grad av kryptorkism, vilket påverkar fortplantningen. Detta talar istället för att GYBS nu måste vara högre än 300 vargar, inte lägre. Om regeringen får den dåliga idén att chansa på att försöka sänka stammen för att uppfylla sina vallöften, kommer med stor sannolikhet EU att agera mot Sverige. 

”Väldigt polariserad”

Moderator för rovdjurskonferensen i Järvsö, Po Tidholm, kommenterar efter Mona Hansers presentation av Naturvårdsverkets arbete att ”högst upp är det politiken som styr och den här frågan är väldigt polariserad”. Han ställer frågan om en sänkning av vargens och björnens skyddsstatus i EU skulle påverka förvaltningen i Sverige. Mona Hansers svarar att det troligen inte skulle ha någon större betydelse, endast på detaljnivå.

– Vi har licensjakt och skyddsjakt i mycket större omfattning än jag har förstått att andra länder har. 

Hon menar att en sänkning av skyddsstatusen skulle öppna för en större flexibilitet gällande jakt, som Sverige redan har. Po Tidholm frågar också om de uppdaterade riktlinjerna för skyddsjakt. Mona Hansers svarar att grundtanken var att förenkla skyddsjaktsbeslut och att framtida rättegångar får pröva vad som ska gälla rättsligt. 

Under torsdagseftermiddagen möts representanter för Jägarförbundet, ekologiska lantbrukarna, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska samernas riksförbund, WWF och Naturskyddsföreningen i ett samtal om gemensamma mål med vetenskapsjournalisten Henrik Ekman. Konferensen avslutas på lördagen, som är mer för allmänheten, med ett pass om bland annat ”innovationsprojekt för samexistens” och företagande med vilda djur i fokus, som djursafari. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV