Radar · Miljö

Rekordstor ökning av koldioxidhalten i atmosfären

Mauna Loa På Hawaii, en forskningsstation som används för att mäta halten av koldioxid i atmosfären.

Ökningen av koldioxidhalten i atmosfären var rekordstor i mars 2024 jämfört med i mars 2023.

Den amerikanska vetenskapliga organisationen NOAA följer hur halten av koldioxid förändras i atmosfären via en mätstation på Mauna Loa på Hawaii. Ett värde som stadigt ökar men som fluktuerar under året. Snart börjar koldioxidhalten i atmosfären sjunka i takt med att grönskan i den norra hemisfären slår ut i full blom. Med löven som faller och förmultningsprocesserna som tar fart till hösten, börjar den sakta öka igen – för att nå en peak i maj. Så har cykeln sett ut i miljontals år.

Värdet för mars var den största ökningen som registrerats

Men på grund av vår förbränning av fossila bränslen – slår varje vår rekord i koldioxidhalt. Men det här året har ökningen varit exceptionell. Värdet för mars var den största ökningen som registrerats, jämfört med tidigare marsmånader. Halten koldioxid var 4,7 ppm högre jämfört med i mars 2023. Det tidigare rekordet var mellan 2015 och 2016, då ökningen var 4,1.

– Den senaste tidens kraftiga ökning visar hur långt vi fortfarande måste gå för att stabilisera klimatsystemet, stabilisering kommer att kräva att CO2-nivåerna börjar falla. Istället stiger CO2 snabbare än någonsin, säger Ralph Keeling, chef för CO2-programmet vid UC San Diego’s Scripps Institution of Oceanography i ett uttalande.

Det är den fortsatta tillväxten av förbränning av fossila bränslen som är den yttersta orsaken till att halten i atmosfären stiger. Men ökningen sker i regel särskilt snabbt i samband med slutet av det återkommande väderfenomenet El Nino, som inträffade 2015/2016 och som nu ännu en gång, pressar upp den globala genomsnittstemperaturen.

Sedan mätningarna började på Mauna Loa 1958 har koldioxidhalten ökat från 313 ppm till 426,72, enligt den senaste mätningen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV